Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

Ptát se můžete přes formulář na webu města (www.tisnov.cz/otazky-odpovedi) nebo písemně na korespondenční adresu redakce TN. S nejzajímavějšími příspěvky za celý měsíc pak seznámíme čtenáře Tišnovských novin právě zde.

Dobrý den, v Tišnově by bylo potřeba nějaké obchodní centrum. Tesco a Albert, Penny jsou nehezké obchody, u kterých se špatně parkuje a jsou daleko. Tereza Jandásková
Dobrý den, město Tišnov žádné obchodní centrum neplánuje a ani žádné momentálně nemá stavební povolení. Jeden developer projevil zájem v Tišnově postavit supermarket a o možnosti výstavby začne jednat s příslušnými úřady. Dle vyjádření stavebního úřadu a odboru územního plánování budeme znát výsledek cca do 6 měsíců.
Ing. Karel Souček / místostarosta Tišnova

Dobrý den, na stránkách města je zcela nově uveřejněn dokument Kapacity základních škol na Tišnovsku současný stav a výhled, návrhy řešení: http://www.tisnov.cz/sites/default/files/kapacita_skol-varianty-23.4.2019.pdf. V dokumentu však v kapitole 1.9. Seznam školek a škol v ORP Tišnov a jejich stav k 30. 8. 2018 chybí zmínění ZŠ a SŠ Tišnov, nám. Míru 22 (zřizovatel JMK), a ZŠ ZaHRAda (zřizovatel Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání) spolu s čísly, které u ostatních uvedeny jsou – „kapacita, tříd, žáků“. Navíc dokument sám přiznává, že některé kapitoly jsou neúplné – stránka 19 a 22. Je to tím, že ostatní bylo předmětem jednání ředitelů a starostů, kde byl dokument postupně představován, nebo tím, že není dobře připraven a bude se ještě přepracovávat či dopracovávat? Děkuji. Tomáš Laušman
Dobrý den, dokument je pracovní materiál, který s každým jednáním doznává změn. Na jednání starostů jsme vytvořili první verzi, kterou jsme všem zúčastněným poskytli k připomínkování. Tedy se k němu mají možnost všechna vedení obcí a škol vyjádřit, doplnit či opravit. Včetně veřejnosti, která sice není přímým účastníkem debat, ale je to věc natolik důležitá, že dáváme možnost reagovat i občanům. A to formou např. informací z webu tisnov.cz nebo z těchto „Otázek a odpovědí“, resp. jiným způsobem. Nakonec celý materiál odstartoval debatu formální i neformální. Pokud budou další otázky, pak na ně rád odpovím, prosím o zaslání nejlépe na e-mail: martin.sebera@tisnov.cz. Zmínka o ZŠ a SŠ Tišnov již v materiálu je, o komunitní škole ZaHRAda informaci přidám a doplním.
Mgr. Martin Sebera, Ph.D. / místostarosta Tišnova

Dobrý den, budou letos pokračovat práce na ulicích Riegrově a Černohorské? V roce 2019 se má dělat kanalizace a v roce 2020 nový povrch a kruhová křižovatka. Děkuji za odpověď. D. Fabula
Plánovaná rekonstrukce ulic Riegrova a Černohorská je kombinovanou akcí tří investorů – města Tišnova, Jihomoravského kraje a Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko – a jedná se tudíž o složitou akci z hlediska koordinace. Podle aktuálních informací se v letošním roce 2019 plánuje realizace výběrového řízení na dodavatele stavby. Veškeré stavební práce včetně rekonstrukce kanalizace a opravy samotné komunikace by pak měly být zahájeny v roce 2020.
Ing. Zbyněk Košťál / Odbor investic a projektové podpory

Vážený pane starosto, chtěl bych se zeptat, zda město Tišnov neuvažuje o možnosti využít bývalé drážní těleso vlečky Tišnov–Mikrop, v úseku Tišnov – Siemens Drásov, na přestavbu na cyklostezku, ať už formou koordinace s Drásovem a dalšími obcemi, či samostatně. O dotace na tuto stavbu by asi nebyl problém požádat. Městys Drásov totiž již delší dobu připravuje projekt na novou cyklostezku vedoucí po bývalém drážním tělese Siemens Drásov – Mikrop a na tuto cyklostezku by tak bylo možné se napojit a získat tak poměrně kvalitní cyklostezku mezi Tišnovem, Malhostovicemi, Čebínem a Kuřimí s výrazně vyšší bezpečností cyklistů než v současné situaci. Uvažovaná cyklostezka od Siemens Drásov je totiž plánována až do Kuřimi. V koordinaci s dalšími projekty cyklostezek obcí Čebín, Malhostovice a ostatních by tak došlo k velmi kvalitnímu napojení na ostatní cyklostezky v okolí. (…) Děkuji. Ing. Bc. Jaroslav Matula
Vážený pane Matulo, děkuji za Váš dotaz. Souhlasím s Vámi, že využití trati bývalé vlečky pro vybudování cyklostezky je myšlenka velmi zajímavá. V ČR takto bylo vybudováno několik cyklostezek. Město v minulosti dokonce vstoupilo do jednání s vlastníkem vlečky (pokud mne paměť neklame, byla to společnost ČEPS) s cílem získat ji do vlastnictví pro tento účel. Bohužel jednání nebylo úspěšné. Situaci totiž komplikuje fakt, že vlastník vlečky si ji drží pro účely případné dopravy transformátorů do rozvodny Čebín. Třeba se situace časem změní.
Jiří Dospíšil / starosta města Tišnova

Více otázek a odpovědí najdete každý den na www.tisnov.cz/otazky-odpovedi.

Další článek:
Předchozí článek: