Poplatky za psy a odpad do 30. dubna

Poplatky za psy a odpad do 30. dubna

Finanční odbor města Tišnova připomíná splatnost místních poplatků ze psů a za komunální odpad. Obecně závazné vyhlášky města stanovuje u obou uvedených poplatků shodný termín splatnosti – nejpozději do 30. dubna 2019.

Poplatky lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou přímo na Odboru finančním MěÚ Tišnov nebo na účet města č. 19-1425641/0100. Děkujeme za včasné uhrazení poplatkové povinnosti, kterým předejdete dalším výdajům v podobě navýšení poplatku.

Další článek:
Předchozí článek: