Zápis do mateřských škol v Tišnově na školní rok 2019/2020

Zápis do mateřských škol v Tišnově na školní rok 2019/2020

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, příspěvková organizace, se sídlem Na Rybníčku 1700, Tišnov, IČO 49458744
Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace, se sídlem Horova 960, Tišnov, IČO 72049634
Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace, se sídlem Cáhlovská 1686, Tišnov, IČO 49457560

Také v letošním roce bude probíhat proces zápisu obdobně jako v roce loňském, a to prostřednictvím „Systému pro podporu přijímacího řízení do MŠ“, ve kterém si rodiče vytvoří žádosti elektronicky. Systém pro vytváření žádostí bude spuštěn od pondělí 1. 4. 2019 do čtvrtka 2. 5. 2019. Rodiče vyplní žádost do MŠ elektronicky a následně ji vygenerují a vytisknou. Po 2. 5. 2019 bude systém pro všechny uzavřen a nebude možné žádosti generovat! Žádosti mohou být podány do všech mateřských škol v Tišnově. Do každé MŠ musí být žádost vytištěná, potvrzená lékařem a osobně odevzdaná 2. 5. 2019.

Žádost vyplníte na https://zapisms.tisnov.cz/. V případě, že nemáte počítač nebo připojení k internetu, na Odboru kanceláře starosty a vnějších vztahů MěÚ Tišnov u pracovníka školství v úřední dny po telefonické domluvě na čísle 549 439 824.

Zápis dětí do MŠ proběhne ve čtvrtek 2. května 2019 od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 16.00 hodin:

Mateřská škola Na Paloučku, pracoviště Horova ulice, tel. 549 415 666, 603 917 518
Mateřská škola Sluníčko, pracoviště Na Rybníčku, tel. 737 354 231
Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, pracoviště Cáhlovská, tel. 549 410 382

V jednotlivých mateřských školách rodiče dětí předají ředitelce vyplněnou žádost o přijetí (na této potvrdí lékař očkování dítěte) a přinesou ke kontrole doklad o trvalém pobytu dítěte (občanský průkaz rodiče, v případě odlišnosti trvalého pobytu dítěte od tvalého pobytu rodiče přinesou rodiče úřední potvrzení o trvalém pobytu dítěte nebo jeho občanský průkaz), rodný list a průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny dítěte.

Žádosti o přijetí je nutné předat v termínu 2. 5. 2019 (pokud se zákonní zástupci nedohodnou s ředitelkami jinak). Pozdější předání by zkomplikovalo další postup a nebylo by možné 9. května pravdivě oznamovat rodičům možnost přijetí do konkrétní MŠ.

Ve čtvrtek 9. 5. 2019 v době od 8.00 hodin budou rodiče, kteří si podali žádosti na více mateřských škol, telefonicky osloveni ředitelkami MŠ a závazně oznámí své rozhodnutí, do které MŠ od září dítě nastoupí. Rozhodnutí musí být závazné a okamžité pro urychlení a zjednodušení celého přijímacího řízení, proto je nutné být dne 9. 5. 2019 na telefonu. Rodiče potvrdí nástup do MŠ, již upřednostnili na žádosti, na ostatních mateřských školách provedou zrušení (tzv. zpětvzetí) žádosti, a to osobně ve středu 15. 5. 2019 v době od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. Tímto zodpovědným přístupem při rušení žádostí na ostatních školách budou rodiče nápomocni při urychlení posunu v pořadí a přijetí dalších dětí.

Děti, které podle informací ředitelek 9. 5. 2019  budou přijaty, mohou ponechat žádosti o přijetí v MŠ a obdrží rozhodnutí o nepřijetí v řádném termínu dne 29. 5. 2019.

Ve středu 29. 5. 2019 od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 15.00 hodin se všichni rodiče dostaví do mateřských škol, kam si podali a kde ponechali žádost, a podepíší rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. V případě přijetí odevzdají v tento den evidenční list (nejlépe potvrzený lékařem). Informace o zápisu naleznete také na https://zapisms.tisnov.cz/.

 

Daria Švecová, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

ilustrační foto

 

Další článek:
Předchozí článek: