Výběrové řízení

Výběrové řízení

Starosta města Tišnova vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice:

Strážník Městské policie Tišnov

Uchazeč musí splňovat předpoklady dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů:

 • Státní občanství ČR,
 • středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou,
 • zdravotní způsobilost k výkonu oprávnění a povinností strážníka dle zákona 553/1991 Sb.,
 • věk minimálně 21 let,
 • bezúhonnost v souladu s § 4a zákona č. 553/1991 Sb.,
 • spolehlivost v souladu s § 4b zákona č. 553/1991 Sb.

Další požadavky:

 • Řidičské oprávnění skupiny „B“, aktivní řidič,
 • tělesná a duševní způsobilost.

Výhodou je:

 • Platné Osvědčení o odborné způsobilosti strážníka obecní (městské) policie,
 • praxe u obecní policie nebo Policie ČR,
 • uživatelská znalost PC,
 • platný zbrojní průkaz sk. D.

Informace k pracovnímu poměru:

Po přijetí do pracovního poměru se uchazeči stávají zaměstnanci Města Tišnova. Pokud nejsou držiteli platného Osvědčení o odborné způsobilosti strážníka obecní (městské) policie, budou zařazeni jako čekatelé do tříměsíčního rekvalifikačního kurzu (nástup září 2019), kde ve Středisku odborné přípravy budou připravováni na povolání strážník. Rozsah výcviku čekatele a strážníka je stanoven vyhláškou MV č. 418/2008 Sb.

Součástí rekvalifikačního kurzu je rovněž výcvik čekatelů k používání služební zbraně
a donucovacích prostředků.

Odbornou způsobilost čekatele ověřuje zkušební komise Ministerstva vnitra formou zkoušky.
Po úspěšném vykonání zkoušky vydá Ministerstvo vnitra Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Zaměstnanecké benefity:

 • Stabilní zaměstnání a finanční jistota,
 • péče o odborný rozvoj, prohlubování a zvyšování kvalifikace,
 • dovolená v délce 5 týdnů,
 • pracovně-lékařská péče,
 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek na penzijní připojištění,
 • 3 dny placeného indispozičního volna (sick days)
 • zaměstnanecký program Benefit Plus.

Platové podmínky se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění (platová třída 8, zvláštní příplatek, osobní příplatek, příplatky za směnnost, práci v SO, NE a v noci).

Nástup: v případě strážníka s platným Osvědčením o odborné způsobilosti možno ihned, v opačném případě září 2019. Pracovní poměr na dobu určitou, po zapracování na dobu neurčitou. 

Bližší informace k uvedené pracovní pozici ochotně podá Jiří Sokol, vedoucí strážník MP Tišnov,

tel. 731 127 453, e-mail jiri.sokol@tisnov.cz

 ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO: 24.4.2019

– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  Tišnov

– osobně na podatelnu MěÚ Tišnov do 24.4.2019do 17:00 hod.

Obálku označte slovy:  „Výběrové řízení – strážník MP Tišnov – NEOTVÍRAT“.

–          v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.

–          k přihlášce připojte strukturovaný životopis, prohlášení o bezúhonnosti a spolehlivosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

–          před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnova

Další článek:
Předchozí článek: