Zápis do první třídy v Deblíně

Zápis do první třídy v Deblíně

Hurá do školy! A tentokrát s Ferdou! Letošním zápisem bude děti provázet Ferda mravenec. Rodiny s dětmi jsou zvány do školy postupně, aby zápis probíhal plynule a bez čekání. Každý předškolák si s rodiči projde stanoviště se zábavnými úkoly. Pokud zvažujete zápis u nás, tak tedy 3. a 4. dubna 2019. Pro termín si prosím zavolejte na 730 513 477 nebo zastupkyne@zs-deblin.cz.

Zde další pozvánky do naší školy:

  • 21.2. v 8-12 hodin otevřená výuka
  • 6.3. v 16 hodin adaptační skupinky pro děti a rodiče
  • 14.3. v 16.30 hodin kavárna pro rodiče s názvem „Čtení a počítání na 1. stupni“

Naše škola si vybírá vstřícné pedagogy, se zájmem o děti a jejich život. Snažíme se učit žáky nést odpovědnosti za svoje učení, spolupracovat, diskutovat, starat se o svoje okolí. Na prvním stupni pracujeme v programu Začít spolu (Step by Step), děti hodnotíme do 4. třídy pouze slovně. Učíme je matematiku podle prof. Hejného a zaměřujeme se na kvalitní čtenářskou gramotnost. „Rodičáky“ probíhají pro každou rodinu na smluvený čas a s účastí dítěte. Rodiče zveme na kavárny, diskutujeme s nimi nad výukou, zveme je do tříd. Snažíme se, aby škola žila s místní komunitou, a podle toho si děti volí třídní projekty. Často se starší třídy učí tím, že připravují výuku mladším. Děti tráví přestávky v tělocvičně nebo venku a volný čas v kroužcích v prostorách školy nebo ve výtvarném či hudebním oddělení ZUŠ. Mají k dispozici družinu a starší děti školní klub. Naše motto „Férová škola k nám i k vám“ vzešlo od žáků a snažíme se jej naplňovat.

Iveta Kosová

Foto: Kateřina Klímová        

Další článek:
Předchozí článek: