Rekonstrukce Kvapilovy ulice dokončena

Rekonstrukce Kvapilovy ulice dokončena

V polovině měsíce října byla dokončena
rekonstrukce Kvapilovy ulice, která
navazovala na v loňském roce provedenou
úplnou rekonstrukci Smíškovy ulice
a prostranství kolem základní školy.
V ulici přibyla parkovací stání a současně
byl vybudován nový 2,5 metru široký
chodník a byl nasvětlen přechod pro
chodce. Vzhledem k tomu, že tato trasa
je hlavní přístupovou cestou k základní
škole, byl kladen zvýšený důraz na bezpečnost
chodců. Celkové náklady stavby
činily 2,7 milionu korun.

Text i foto Eva Jelínková, vedoucí Odboru investic a projektové podpory

Další článek:
Předchozí článek: