Připojte se do víru tance

Připojte se do víru tance

Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání, z. s., zve
na akci s názvem Tancem k sobě – intuitivní a spontánní
tanec. Připojte se do víru tance, nemusíte tančit, můžete
se jen hýbat. Prostřednictvím volného, jemně vedeného
tance a pohybu se dostáváme ke svému nitru, ke své
podstatě. Poznáváme své fyzické tělo, jeho schopnosti,
možnosti, své emoce, prožitky, tedy sami sebe v celé své
složitosti či jednoduchosti, a to i ve vztazích s dalšími
tanečníky. Můžeme setřást starosti a poodhalit souvislosti
mezi tělem, pohybem a svým rozpoložením. Okusíme
prvky taneční a pohybové terapie, která vede k harmonizaci
tělesné a duševní stránky jedince s možností hlubšího
sebepoznání. T anec či pohyb vhodný pro začátečníky
i pokročilé tanečníky, pro ženy i muže.
Lektorka: Mgr. Viktorie Šťastná – absolventka taneční
a pohybové terapie na Pedagog. fakultě UP v Olomouci
Kdy: ve středu od 19 do 20.30, začínáme 3.10. 2018
Kde: ZŠ ZaHRAda, prostory Bezručova ul. 21, Tišnov
Máte-li zájem se připojit, ozvěte se, prosím, na e-mail
viktorie.stastna2@gmail.com nebo na telefon
731 617 168. Počet míst omezen.

Viktorie Šťastná

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: