Poslední možnost navštívit výstavu Petra Kvíčaly

Poslední možnost navštívit výstavu Petra Kvíčaly

Využijte poslední možnosti prohlédnout
si výstavu Ornament krajiny Petra Kvíčaly,
která je prodloužena do 14. října.
Navštívit můžete některý z doprovodných
programů, které jsme pro vás připravili
s našimi lektory. Vyzkoušejte si například
sestoupit po slavnostní svatováclavské mši
svaté, sloužené od 8 hodin v tišnovském
kostele sv. Václava, parkem pod kostelem
do galerijní zahrady. Do galerie již můžete
nyní vstupovat během provozní doby
galerie a knihovny i zahradním vchodem
a projít pak tudy do Brněnské ulice. Od 10
do 12.30 hodin bude ve „svatováclavskou
hodovou“ neděli 30. září v galerii probíhat
výtvarná dílna Dialog s architekturou
s Lucií Zamazalovou pro rodiny s dětmi. Zatímco
rodiče využijí posezení v galerijní zahradě,
děti se mohou zapojit do tvůrčí dílny.
Seznámí se s obrazy, v nichž Petr Kvíčala
pracuje s ornamentem jako samostatným
výtvarným prvkem, i s jeho malířskými zásahy
do architektury. Vyzkouší si, jak fungují
barvy a ornament v prostoru.
O týden později, v neděli 7. října
od 16 do 18 hodin, připravila Klára
Jírovská v galerii reflektivní dílnu pro
návštěvníky všech věkových skupin. Výtvarně-
divadelní dílna studentů JAMU
se snaží ukázat, že modernímu umění
může porozumět opravdu každý. Cílem je
rozklíčovat hravou formou pocity, které
v nás umění probouzí, a pokusit se pojmenovat
významy, které nám jednotlivé
obrazy nabízejí.
Odpoledne v úterý 9. října probíhá
v galerii od 17 do 19 hodin anglická výtvarná
dílna Illusion pod vedením Radky
Kaclerové. Využijete-li této nabídky, obohatíte
svůj anglický slovník o výrazy jako
je „oklamané oko – mystified eye“ anebo
„optická iluze – optical illusion“, s nimiž se
pohroužíte do světa umění op-artu.
Zcela poslední možnost zhlédnout
expozici Petra Kvíčaly v Galerii Josefa
Jambora máte pak v neděli 14. října
od 16 hodin na dernisáži výstavy, která
proběhne formou dialogu Ondřeje
Chrobáka s Petrem Kvíčalou. Půjde
o neformální osobní setkání s umělcem
a kurátorem jeho výstavy. Přijďte více
poznat Kvíčalovu tvorbu i historii jejího
vzniku a zapojit se do diskuse.
Koncem října otevřeme v galerii výstavu
Josefa Jambora nazvanou Souznění
s krajinou, jejíž vernisáž se koná v sobotu
27. října v 17 hodin. Vystavena
budou všechna Jamborova malířská díla,
která věnoval městu Tišnovu, z nichž
čtyři obrazy hub jsou zapůjčeny na výstavu
Mykokosmos. Součástí Jamborova
Souznění s krajinou bude i topografická
mapa Vysočiny s fotografiemi současného
stavu krajinných motivů zobrazených
na jeho vystavených obrazech. Návštěvníci
budou mít k dispozici jejich fotografie,
které mohou přiřadit na mapě ke snímkům
stávajícího stavu Jamborových kdysi
idylických krajin.

Marta Sylvestrová, Galerie Josefa Jambora

Foto: archiv GJJ

 

Další článek:
Předchozí článek: