VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pracovní pozice             Referent/ka Odboru územního plánování s pracovní náplní Pořizování územně analytických podkladů a práce v GIS

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pracovní pozice Referent/ka Odboru územního plánování s pracovní náplní Pořizování územně analytických podkladů a práce v GIS

Tajemnice Městského úřadu Tišnov

VYHLAŠUJE

                            VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení pracovní pozice Referent/ka Odboru územního plánování

s pracovní náplní Pořizování územně analytických podkladů a práce v GIS

Popis pracovní pozice:

 • Pořizování územně analytických podkladů (ÚAP),
 • průběžná aktualizace ÚAP, odpovědnost za správnost jejich obsahu a aktuálnost,

zajišťování a poskytování digitálních dat projektantům, databázové produkty využitelné pro ÚPP,

 • zajišťování správnosti obsahu, údržba a aktualizace dat a datová báze GIS,
 • zajišťování aktualizaci grafických a negrafických dat GIS,
 • zajišťování správy výkresů a datových skladů GIS,
 • provádění správy datové části serveru GIS,
 • zajišťování kontroly aktualizovaných dat GIS v terénu,
 • provádění databázové operace GIS dle požadavku pracovníků jednotlivých odborů MěÚ Tišnov.

Požadavky:

 • VŠ vzdělání nejlépe v oboru územní plánování nebo stavebního směru,
 • znalost zákonů ve veřejné správě (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu; včetně prováděcích vyhlášek k uvedeným zákonům),
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti nutná do 18 měsíců od nástupu,
 • vynikající znalost práce na PC a práce v aplikaci ArcMap,
 • morální bezúhonnost,
 • ŘP skup. B,
 • komunikativnost, samostatnost, loajálnost, časová flexibilita a schopnost jednat s lidmi.

Nástup dle dohody.

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO  01.10.2018

 • písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV,
 • písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 01.10.2018 – do 17:00 hod.,

a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení – Referent/ka OÚP – NEOTVÍRAT“.

 • V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.
 • K přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Informace o náležitostech zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.tisnov.cz v sekci Úřad/ Ochrana os. údajů (GDPR)/obecné informace.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 Mgr. Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: