XVI. všesokolský slet se vyvedl

XVI. všesokolský slet se vyvedl

V pořadí XVI. všesokolský slet nebyl jen sletem České obce sokolské, ale účastnili se ho rovněž cvičenci zahraničních sokolských organizací. Jedná se o dvanáct sokolských organizací z patnácti zemí světa. Mimo to na sletu vystupovali i mimo sokolští cvičenci například z Dánska nebo z České asociace Sport pro všechny.

Tradičně byl slet zahájen průvodem Prahou z Václavského náměstí přes vltavské nábřeží na Staroměstské náměstí. V čele průvodu šli nejvyšší představitelé ČOS, dále delegace ostatních sokolských organizací z jiných států, hosté z jiných organizací a cvičenci všech 41 sokolských žup.

Nedílnou součástí sletu jsou tradičně další sportovní a kulturní aktivity. Slavnostní zahájení sletu proběhlo v Národním divadle představením hry Ladislava Stroupežnického Naši furianti v podání sokolských ochotníků. Bylo to poprvé v dlouhé historii Národního divadla, že zde vystoupili neprofesionální herci. A nutno dodat, že velice úspěšně. Díky pochopení vedení Národního divadla mohly dalších dnech vystupovat na Nové scéně i další sokolské divadelní, pěvecké a folklorní soubory. V Divadle Kampa předváděla svoje umění, především pro děti, sokolská loutková divadla. V Tyršově domě si mohli návštěvníci prohlédnout výstavu z historie Sokola i sokolských odznaků.

Málo je známo, že v ČOS jsou zastoupeny sportovci zhruba 80 sportovních odvětví od rekreačních přes výkonnostní až po vrcholové. Jejich zástupci vystoupili v náročném programu Sokol Gala v O2 Aréně. Cvičení doprovázel stočlenný symfonický orchestr složený převážně z hudebníků Sokola Brno 1.                                                                                                                                                                                                Ve dnech 1. až 4. července v odpoledních hodinách mohli vidět Pražané a návštěvníci Prahy pódiová vystoupení řady, gymnastických, sportovních, tanečních a folklorních skupin z dvanácti zemí světa na podiích na Staroměstském a Malostranském náměstí, u OC v Edenu a u Tyršova domu.

Vyvrcholením sletu byly samozřejmě dva programové bloky ve čtvrtek večer a v pátek odpoledne, ve kterých jsme mohli vidět 167 cvičenců naší župy v devíti skladbách a dva praporečníky se župním praporem a praporem Sokola Tišnov. Znamená to, že spolu s třináctičlenným doprovodem dětí a čtyřmi ubytovateli a zdravotníky se sletu v hlavní městě z naší župy aktivně zapojilo 186 osob.

Nejvíce nás potěšil zvýšený počet dětí. Oproti minulému sletu je to zvýšení z dvaapadesáti na téměř osmdesát. Hlavní zásluhu na tom mají cvičitelky Lenka Novotná a Denisa Krausová ze Sokola Předkláštěří, které nacvičily dvě skladby s názvy Děti to je věc určené pro mladší žactvo a Noty pro předškolní děti. Pro nácvik žactva přizvaly i děti z Tišnova, pro které se nepodařilo najít cvičitele v Tišnově.

Sletu v Praze se tak mohlo zúčastnit 27 dětí. Dík patří i ředitelce školy v Předklášteří Iloně Krausové, která obětavě pomohla oběma cvičitelkám s hlídáním dětí. Předškolní děti z Předklášteří přijely do Prahy až v pátek, aby si také zacvičily v Edenu.

Rovněž bych chtěl poděkovat Gabině Štětinově, Lence Dufkové z Tišnova a Lucii Mácové z Drásova za nácvik hlavně doprovod dětí skladeb V peřině a Cirkus. Určitě není jednoduché starat se o ně 24 hodin denně po celý týden.  Po prvé se vystoupení v Praze zúčastnil jeden pár ze skladby rodičů a dětí z Tišnova. Potěšitelný je i nárůst počtu dospělých cvičenců. Zvlášť bych chtěl poděkovat všem cvičitelům za nacvičení náročných skladeb. Mé díky patří i manželům Paďourkovým, kteří obětavě zajišťovali hlídaní našeho ubytování po celou dobu sletu.

Celkem se z naší župy do nácviku sletových skladeb zapojilo 260 cvičenců z tělocvičných jednot Tišnov, Předklášteří, Moravských Knínic, Lomničky, Kuřimi, Drásova a Dolních Louček. Těžko hodnotit, která skladba byla nejlepší. Myslím si, že se líbily všechny. Pochopitelně pro cvičence byla vždy nejlepší ta, kterou cvičili. Ani já nejsem výjimkou. Jsem rád, že se nám daří udržovat muže v pravidelném cvičení a získávat mladší cvičence. Cvičení mužů naší župy oceňují i vedoucí skladby, a proto nás v Praze zařadili do prvních řad. Nejnáročnější částí naší skladby byla silová gymnastika, kterou cvičilo šest mužů pod vedením Pavla Hrabce. V našem kraji to bylo už jen dalších devět. O to větší jim patří můj dík.

Myslím, že se nám dařilo i v oblasti propagace naší župy, jednoty i města Tišnova. V pravidelném Sokolském zpravodaji vysílaném Českou televizí byl záznam z naší župní akademie a také ze župního přeboru v Zálesáckém závodě zdatnosti. Ve čtvrtek před odjezdem na slet do Prahy vysílala Česká televize v hlavní zpravodajské relaci i záběry z posledního nácviku mužů v Tišnově. A to, že náš župní slet jako vůbec první navštívila starostka České obce sokolské Hanka Moučková, není jistě náhodou. Velice děkuji vedení města Tišnova za finanční příspěvek na náš slet. Jenom mně mrzí, jejich neúčast na našem župním sletu.

Úspěšnou propagaci naší činnosti i našeho města významně napomáhá, že zde sídlí, díky našim předkům, župa Pernštejnská. Proto má naše župa zástupce ve výboru ČOS, zúčastňujeme se porad náčelníků, župních vedoucích sportu, vzdělavatelů, a župních vedoucích jednotlivých věkových kategoriích. Máme tak bezprostřední možnost sledovat nové trendy ve sportovní činnosti zvyšovat úroveň našich cvičitelů. A v neposlední řadě pořádat župní slety a akademie.

Slet skončil. Další bude v roce 2024. Zvu zájemce o aktivní pohyb ve všech věkových kategorií na pravidelné celoroční cvičení, které začíná v našich TJ od září. Věřím, že úspěšný slet přiláká do našich řad další cvičence.

Jan Sláma, náčelník Sokolské župy Pernštejnské

ilustrační foto

 

Další článek:
Předchozí článek: