Rozhovor se starostou Tišnova Jiřím Dospíšilem

Rozhovor se starostou Tišnova Jiřím Dospíšilem

Pane starosto, tento rozhovor s Vámi je zřejmě posledním před podzimními komunálními volbami. Přestože se sám nerad hodnotíte, musím se zeptat. Jak byste zhodnotil Vaše působení v čele tišnovské radnice?

Možnost pracovat pro naše město je pro mě čest. Sám sebe hodnotit nechci a nebudu, neboť vše, co se ve městě za poslední čtyři roky podařilo, je vizitkou práce celého týmu. Jak se nám dařilo, může každý vnímat na mnoha místech ve městě. Nejsem si vědom žádného velkého průšvihu, a pokud jde o plnění vytčených cílů, je z „programového semaforu“ na webových stránkách města zřejmé, že jsme v této disciplíně byli skutečně úspěšní. Já si však nejvíce cením toho, že mám možnost pracovat s kolegy z vedení města, s nimiž si navzájem „neokopáváme kotníky“ a táhneme za jeden provaz. Lidské vztahy jsou nejcennější.

Tedy jaké projekty za poslední čtyři roky považujete za mimořádně úspěšné a veřejnosti prospěšné?

Z nadčasového hlediska jsou to bezpochyby nový park pod kostelem, kluziště u ZŠ Smíškova a Cesta hrdelního práva. Dlouhá léta se čekalo na rekonstrukci kanalizace a komunikací Za Mlýnem a zahájení rekonstrukce ul. Brněnská. Myslím, že povedené je informační centrum s veřejnými toaletami, šest nových učeben na ZŠ nám. 28. října a co do využívanosti širokou veřejností hrají prim workoutové hřiště s pumptrackovou dráhou.

Vznikla také spousta koncepčních materiálů, které městu doposud chyběly. Máme generel dopravy, dokončena byla koncepce sportu, schválena bytová koncepce. Dokončují se koncepce kultury a koncepce cestovního ruchu, pracuje se na novém strategickém plánu. A především byl dopracován a vydán nový územní plán města.

Pozitivními zprávami posledních dnů mohou být také chystaná stavba ambulantního objektu tišnovské nemocnice ze strany Jihomoravského kraje, stabilizace lékařského kádru pohotovosti (LSPP) a rozšíření kapacit o částečný úvazek oční ambulance.

Které investiční akce nebo změny považujete za nezbytné a během tohoto volebního období jste je nestihli zrealizovat?

S ohledem na zatím stále jen plánované rekonstrukce plynovodů, nebylo možné rekonstruovat některé ulice v sídlištích, které by to velmi potřebovaly. Proto jsme v sídlištích vybudovali alespoň několik nových odstavných ploch pro parkování. To samé platí pro ulice Riegrova a Černohorská, které jsou ve velmi špatném stavu. Bohužel i zde se jedná o krajské komunikace, takže město není pánem situace. Rekonstrukce je však projekčně připravena a je tedy možné s ní v příštím roce začít.

Řada lidí vnímá odlišně rozsáhlé investice do dopravní infrastruktury v Tišnově a jeho okolí. Jak hodnotíte aktivitu JmK v této oblasti?

Mnohé silnice v regionu jsou v nedobrém stavu, což je výsledkem dlouholetého poddimenzování investic ze strany kraje do této oblasti. Na konci léta by měly být dokončeny opravy silnic Tišnov – Deblín a Tišnov – Drásov, a to jistě ocení každý řidič. Těší mne tedy, že nové vedení kraje se záhy pustilo do přípravy a také realizace takovýchto významných oprav a rekonstrukcí. Na to se asi nedá říci nic jiného, než díky a jen houšť! Vedení města tuto aktivitu podporuje, a pokud jde o tišnovské ulice, jsme připraveni projekčně i finančně. Pokračuje se v rekonstrukci ul. Brněnská a já se opravdu velmi těším, až bude tento tišnovský tankodrom nahrazen moderní komunikací včetně veškeré související infrastruktury – osvětlení, chodníků, cyklostezky, zeleně.

Během Vašeho funkčního období jste pro občany zřídili řadu nových služeb a pracovních pozic. Které vy osobně považujete za důležité?

Myslím, že komunikace s lidmi je velmi důležitá. Stojí to čas a energii, ale považuji to za elementární nutnost a jsem za ni rád. Proběhlo mnoho dotazníkových akcí, veřejných prezentací a besed na konkrétní témata. Občané mají možnost se ke komukoliv z vedení města objednat na schůzku nejen prostřednictvím rezervačního systému, zavedli jsme chat se starostou, mobilní rozhlas a informujeme více na webu a zejména facebooku. Poslední novinkou jsou nedávno do provozu uvedené webové stránky „Proměny Tišnova“.

Pokud jde o personální stránku, pak jednoznačně za nejvýznamnější považuji rozhodnutí zřídit pozici městského architekta. Osobně si velmi cením toho, že se této role ujala paní architektka Zdeňka Vydrová. Myslím, že také personální změny ve vedení MěKS a MŠ Humpolka byly ku prospěchu. Městský úřad (stejně jako celá veřejná správa) čelí narůstající byrokracii a zvládá to velmi dobře, aniž by zbytečně „nakynul“. Mohu tedy směle prohlásit, že tišnovský úřad šlape!

Přestože se řada věcí povedla, tak ne vždy se vše podaří podle představ. Jak se Vy osobně vyrovnáváte s kritikou?

Více než pochlebování mám rád konstruktivní kritiku. Ta nás totiž posouvá dále rozhodně víc než plácání po ramenou. Bohužel se rovněž setkávám i s kritikou nekonstruktivní, které se však moc čelit nedá.

Asi není tajemstvím, že jste se rozhodl svůj mandát zastupitele obhajovat. S jakým očekáváním vstupujete do voleb?

Především jsem rád, že náš spolek MOST může jít do voleb s čistým svědomím. Vyřešili jsme problém „CZT – Teplo“, odpolitizovali jsme radnici a otevřeli ji občanům, konkrétními opatřeními je řešena doprava a parkování ve městě, předložili jsme koncepci sportu a podpořili kvalifikované trenéry mládeže, zlepšili životní prostředí (park pod kostelem, cesta hrdelního práva, rozkvetlé narcisy) a vytvořili jsme dostatečnou kapacitu a odpovídající prostředí ve školských zařízeních. To byly naše hlavní priority a jsem rád, že mohu říct – splněno jest!

Je polovina roku a řada občanů se chystá na dovolenou a odpočinek. Co čeká v létě Vás?

Stejně jako většina budu mít dovolenou, kterou strávím výhradně s rodinou. V srpnu spolu s několika spřátelenými rodinami po dlouhých letech strávíme týden u moře. Více se však těším na červencové dny na chalupě na Vysočině, kde budeme chodit do lesa na houby a borůvky, s dětmi stavět přehrady na potoce a plnými doušky vychutnávat vše, co nám přinese letošní léto. Přeji všem krásné a pohodové prázdniny!

text i foto Roman Skřepek, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

 

Další článek:
Předchozí článek: