Jak přežít dobu ledovou?

Jak přežít dobu ledovou?

Žáci 4. A ze ZŠ náměstí 28.října měli možnost na vlastní kůži si prožít dobu ledovou. Jak je to možné, když v minulých dnech v Tišnově byly teploty spíše jarní? V lednu se totiž zúčastnili týdenního pobytu na Rychtě v Krásensku, což je jedna z poboček Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání.

Na začátku celého týdne byly děti rozděleny do pravěkých tlup, které musely pracovat a plnit úkoly po celou dobu pobytu.  Za každý úspěšně složený úkol získávaly tlupy škrabadla, která mohly měnit za další důležité předměty nutné k přežití v pravěku. Nejtěžší bylo získat oheň. Všech sedm tlup se na konci týdne sjednotilo do jednoho velkého kmenu a dobu ledovou přežilo.

Týden nabídl dětem mezipředmětovou terénní a projektovou výuku i zážitky. Vrátily se v čase a podnikly výpravu do doby ledové – doby lovců sobů a koní. Vyzkoušely si, jak se pohybovat v přírodě v náročnějších podmínkách. Nikdo si nedovedl představit, jak těžké je zvládnout některé pravěké techniky a jak moc závislí lidé na přírodě jsou. Děti zjistily, co všechno musí vědět o přírodních procesech a zdrojích, aby přežily a zároveň si procvičily praktické přírodovědné dovednosti, práci s literaturou i prezentaci výsledků své práce před ostatními.

I když se děti během pobytu učily, tak to jako výuku vůbec nevnímaly, a přitom si odvezly mnoho znalostí a hlavně zážitků.

Mgr. Lenka Dufková

Popis k fotce: Žáci 4. A ze ZŠ náměstí 28.října měli možnost na vlastní kůži si prožít dobu ledovou. Foto: Mgr. Lenka Dufková

Další článek:
Předchozí článek: