BILANCOVÁNÍ ROKU 2017

BILANCOVÁNÍ ROKU 2017

Roku 2017 už zbývá do definitivního konce jen pár dnů. Pro každého z nás znamenalo uplynulých dvanáct měsíců spoustu událostí; některé byly určitě radostné, jiné už méně, ale tak tomu zkrátka vždy v minulosti bylo a v létech budoucích nepochybně rovněž bude. Vyzvali jsme Vás, ať už krátkým odstavcem v minulém čísle, nebo cíleně adresovanými e-maily, abyste se nám svěřili, co se Vám v roce 2017 v Tišnově líbilo a co naopak nelíbilo, případně nač se těšíte v roce novém, končícím opět tou legendární osmičkou, která byla pro Čechy v uplynulých sto letech už tolikrát „osudová“. Sešly se nám odpovědi pohříchu většinou od těch dříve narozených, jako by občany mladších ročníků buď nic nezajímalo, nebo se o tom nechtěli s nikým dalším podělit. Děkujeme všem, kteří zareagovali, a zde jsou tedy některé Vaše odpovědi, seřazené od nejstaršího respondenta po ty mladší.

 

MVDr. Igor Tejkal, 92 let:

Nejvíce mne potěšilo obnovení památky malíře Jambora a znovuotevření Jamborova domu, jsem rád za zřízení služby Senior taxi. Těším se na další zájezdy organizované kulturní pracovnicí Centra sociálních služeb Markétou Prokopovou.

 

Ludmila Šťávová, 87 let:

Mezi potěšující události rovněž řadím zavedení Senior taxi, dále pak výsadbu stromů a keřů na obou sídlištích a jsem ráda, že se započalo s budováním parku za farou. Také mne těší, že se zástupci města zúčastňují některých akcí pořádaných v Centru sociálních služeb.

 

Ludmila Cvrkalová, 76 let:

Toho, co mne potěšilo, je více: zlepšila se informovanost občanů prostřednictvím Tišnovských novin a Mobilního rozhlasu, k lepšímu se změnilo také pravidelné vysílání Tišnovské televize. Krokem vpřed je i posun ohňostroje na novoroční odpoledne, díky čemuž se mohou zúčastnit i děti se svými rodiči. Dále mohu jmenovat opravu chodníků a zpoplatnění parkování v centru města (možná by bylo dobré zavést totéž i jinde), bohatý výběr kulturních akcí a zájezdů pro seniory, obnovení činnosti Karasova divadla či vybudování kluziště u školy na Smíškově ulici. Zlepšit by bylo třeba parkování mezi Tišnovskou Rychtou a obchodním domem Albert. Těším se na komunální volby, dokončení započatých prací a na pravidelné trhy, kde mají občané nejen možnost nakupovat, ale také příležitost k vzájemnému setkávání.

 

Jiřina Frýbová, 70 let:

Počínání radnice hodnotím jako jedno velké plus, konkrétně Tišnovské noviny a Tišnovskou televizi včetně webových stránek a úřední desky, Mobilní rozhlas, Senior taxi, městskou policii, zavedení parkovacích automatů. Jsem spokojená i s akcemi MěKS (vznik informačního centra, obnovení Jamborovy galerie, zachování letního kina), ráda navštěvuji zdařilou Univerzitu volného času zdejší knihovny, zejména letošní kurz Brněnské podzemí, stejně jako výlety či přednášky mimo běžný rámec její činnosti. Podařila se Cesta hrdelního práva – sice byla jistě řada potřebnějších věcí, ale v každé době by mělo ve městě zůstat něco nadčasového, trvalé hodnoty. A to se povedlo, od myšlenky po realizaci včetně dokonalého řemeslného provedení. V oblasti zdravotnictví kladně hodnotím snahu města renovovat a rekonstruovat prostory polikliniky a pronajímat je potřebným lékařským odbornostem, jen mi tu stále chybí další „oční“, za což ovšem město nemůže. Ve veřejném prostoru jsou potěšitelné rekonstrukce koupaliště, budování parku pod kostelem, projekt revitalizace sídliště Pod Květnicí (provádění po etapách, letos chodníky na ulici Osvobození). Jsem ještě stále „profesionálně tržená“ a nemůžu si odpustit pochválit organizování sběru a svozu odpadů včetně kompostování a údržbu veřejné zeleně. K dokonalosti ještě ledacos chybí, ale i tak jsme v tomto směru dobří. Jsem ráda, že se začalo s rekonstrukcí silnic ze žulových kostek. Přeju pevné nervy všem, je to na dlouho… Přála bych si, aby bylo obnoveno nasvětlení kostela – jedná se o dominantu města. Tišnov byl prvním na trati, jehož kostel svítil; dnes jsou daleko jiné možnosti a v sousedních obcích nás předstihli.

 

Radoslav Tichý, 66 let:

Jako milovníka hudby mě potěšil zvláště pořad Střípky z mozaiky našeho bigbítu v Muzeu města Tišnova pokračující z roku 2016 až do návazných pořadů v roce 2017 a ještě koncert Michala Prokopa na zahrádce restaurace U Palce. Ze sportovních akcí se mi líbil zvláště i díky počasí Memoriál Ivo Medka na jaře a na podzim pak rekordní účast na pochodu Tišnovská padesátka. Tuto novou trasu jsem absolvoval na kole. Zklamáním byl naopak přerod dříve prosperujícího hotelu Květnice v ubytovnu dělníků. Doufám, že budovaný park pod kostelem bude dokončen v závazném termínu.

 

Josef Zacpal, 60 let:

Líbí se mi projekt Cesta hrdelního práva: výborný nápad, rychlá realizace. Správné bylo otevření informačního centra ve skutečném středu města. Po dlouhých letech marného úsilí bylo konečně vybudováno důstojné sociální zařízení pro návštěvníky areálu Porta coeli. Zklamal mne další průnik stavebních strojů do krajiny směrem k Čimperku. Těším se na vše pěkné a zajímavé, co nový rok 2018 Tišnovu přinese.

 

Eva Vinterová, 60 let:

Nejvíce se mi v Tišnově líbí kultura, například koncerty KPH nebo povídání u písniček v Centru sociálních služeb či v muzeu. Nelíbí se mi chodník od křižovatky Humpolka. Je ze štípané žuly a nejen já, ale i spousta dalších lidí ho kritizuje, protože se po něm špatně chodí. Teď se k tomu přidal i Hrádek. Na pohled je to sice pěkné, ale ono by se po něm mělo dát také chodit (a nejen mladí se zdravýma nohama). Netěším se raději na nic, abych pak nebyla zklamaná.

 

Ivana Jíchová, 49 let:

Potěšilo mě, že začal vznikat krásný park pod kostelem, že se podařilo zachovat kulturní akce U Palce a že jsem tam mohla navštívit hezké koncerty nebo že se na Facebooku dozvídám o tom, co se ve městě děje. Dále též parkoviště u nádraží a zpoplatnění parkování na náměstí. Netěší mě situace s parkováním okolo Alberta. Zprůjezdnění silnice kolem chodníčku u prodejny mi připadá nebezpečné pro chodce, kteří se nečekaně vynořují za zdí prodejny a míří pod kola aut jedoucích do zatáčky. Stále je plno a zákazníci nemají kde parkovat. Nakupuji v Brně a v Kuřimi, ale ne každý má tu možnost. Těším se na zprovoznění parku a hřiště na Smíškovce.

 

Martina Kalinová, 35 let:

V oblasti dopravy je dobře, že začala oprava jedné z nejrozbitějších silnic. Horší je ovšem špatná koordinace objízdných tras, pro děti velmi nebezpečný příchod do ZŠ Smíškova je dlouho neřešen (absence přechodu pro chodce na úrovni ulice Smetanova pro školáky ze sídliště). Ve školách a dalších organizacích je chvályhodně pestrá nabídka kroužků pro děti, ale kapacita je vesměs příliš nízká, v tělocvičnách je přetlak a chybí tu veřejná hřiště pro nezávislou skupinu lidí. V kultuře je vidět snaha MěKS, nabídka akcí je velmi dobrá, ale například na uspokojení zájemců o divadelní předplatné je tu opět malá kapacita sálů. Prospěšný byl vznik dráhy pro kola, nicméně mi stále v Tišnově chybí maličkosti, které by tu zpestřily žití pro lidi v bytových domech (veřejné ohniště, grilpoint, k čemuž se nabízí místo u letního kina), uvítali bychom více vodovodních kohoutků s pitnou vodou po městě a okolí. Rovněž chybí místo pro pohyb školních dětí, které již nebaví hřiště spíše pro předškoláky (přestavba hřiště, obtížnější prvky – nabízí se rovněž místo vedle letního kina). A na co se v příštím roce těším? Na dovolenou.

 

Jaké náměty na zlepšení se kromě již uvedených ještě objevily ve Vašich příspěvcích? Například opravení Černohorské, Riegrovky, silnice kolem polikliniky a náměstí. Padl též návrh na zpoplatnění parkování u Alberta při stání po více jak dvou hodinách, aby se tu některá vozidla nezdržovala celý den.

Foto: Michal Juříček

připravila redakce TN

V příští čísle se budeme zabývat rozpočtem a plánovaným hospodařením města v roce 2018.

Další článek:
Předchozí článek: