Poděkování rodičům a dětem MŠ Na Paloučku

Poděkování rodičům a dětem MŠ Na Paloučku

Dne 22.6.2017 se do Mateřské školy Na Paloučku, Tišnov přijela za dětmi podívat vzácná návštěva. Čtyřletý kamarád Vojtíšek, který se narodil s cytomegalovirovou infekcí. Vojtíšek nechodí, nemluví a dokáže jen sedět. Jeho postižení vyžaduje časté hospitalizace a léčbu. O Vojtíškově nemoci jsme se u nás v MŠ dozvěděli na podzim roku 2016 a rozhodli se, že na jeho léčbu zkusíme přispět. Všechny děti i rodiče z naší MŠ se aktivně zapojili do sbírky a přinášeli do školky po celý rok víčka od pet lahví a použitý hliník. A na konci konci školního roku přineslo společné úsilí ovoce. Pro Vojtíška se podařilo nasbírat dva pytle víček a ze sběru hliníku jsme přispěli částkou 1.000,- Kč. Po krátkém, ale milém setkání na terase MŠ byly tyto prostředky slavnostně předány Vojtíškovým rodičům. Všem pilným dárcům – dětem, rodičům i prarodičům – děkujeme, že přispěli na užitečnou a dobrou věc. Vojtíškovi Cimbálníkovi přejeme, aby mu léčebný pobyt v Klimkovicích pomohl ke zlepšení jeho zdravotního stavu.
Renata Hančíková

Foto: Soňa Matušková

Další článek:
Předchozí článek: