Oslavy 50. výročí ZŠ a MŠ Deblín

Oslavy 50. výročí ZŠ a MŠ Deblín

V letošním roce škola v Deblíně oslavila krásných padesát let od svého založení, tedy naše stávající budova. K příležitosti tohoto jubilea byl uspořádán den otevřených dveří a také slavnostní akademie. Neméně významnou záležitostí bylo vydání almanachu a pexesa Deblína s fotografiemi kdysi a dnes. Almanach je celoroční prací deváté třídy a pexeso třídy sedmé. Obojí je možné zakoupit v kanceláři školy.

V pátek 26. května ve 14 hodin se dveře školy otevřely široké veřejnosti. Bylo možné si projít veškeré třídy, jídelnu, tělocvičnu i venkovní prostory. Od 16 hodin bylo v naší tělocvičně plno k prasknutí a odstartovala slavnostní akademie. Jednotlivé třídy, kroužky i školky si pro rodiny, kamarády a ostatní hosty připravily originální program. Pěvecký sbor Sasanky zahájil celou slavnost. Po projevu paní ředitelky, pana starosty, pana faráře a zástupkyně rodičů z KPŠ Kamarád následovaly programy jednotlivých tříd. Divadelní scénky střídala hudební a taneční vystoupení, to vše doprovázeno mnohými videoprezentacemi. Právě na takových akcích je vidět, že škola je více než „továrnou na vědomosti“. Je prostorem pro růst a všestranný rozvoj dětí. Tanec, zpěv, stříhání videí, tvorba animací, dramatizace, to vše jsou dovednosti, které chceme v dětech rozvíjet.

Po celou dobu na hřišti probíhal doprovodný program v podobě sportovních stanovišť, kde si děti mohly vyzkoušet mnohé schopnosti – odměnou jim byly různé sladké dobroty. I tato stanoviště byla v režii starších žáků, kteří se dokázali skvěle postarat o mladší kamarády. Zápal organizátorů i soutěžících předčil naše očekávání.

Ani žaludky vystupujících dětí nepřišly zkrátka, na školním dvoře klub rodičů KPŠ Kamarád zdarma každému z nich věnoval chutné občerstvení.

Jsme vděční za obrovskou účast, příjemnou atmosféru, přátelská setkání a nadšení v očích nejen dětí, ale i dospělých. Přejeme škole minimálně dalších krásných padesát let.

 

Tereza Vítová, učitelka

Foto: Tereza Vítová

Další článek:
Předchozí článek: