XVI. všesokolský slet a oslavy sto let vzniku republiky

XVI. všesokolský slet a oslavy sto let vzniku republiky

Český olympijský výbor, Česká unie sportu a Česká obec sokolská se dohodly, že nejvýznamnější akcí, kterou sportovci přispějí k oslavám stého výročí vzniku republiky, bude XVI. všesokolský slet. Důvodem je, že sokolská organizace je nejstarším tělovýchovným spolkem na našem území a má již 155letou historii. Dá se říci, že na ni navazovaly další organizace, které postupně vznikaly. A rovněž naši první olympijští vítězové byli z řad sokolů. Všesokolské slety, zejména za první republiky, se staly všenárodním svátkem. XVI. slet chce na tuto tradici navázat. Bude otevřený pro všechny, kteří mají zájem o zdravý pohyb bez ohledu na to, v jaké organizaci jsou registrováni.

V našem městě chceme občanům poprvé připomenout blížící se slet přivítáním sletové štafety, která k nám doputuje odpoledne v sobotu 23. září. Budeme rádi, když se tato akce stane součástí tradičních svatováclavských hodů, které se v Tišnově v tomto termínu pořádají. Již zde by se mohla projevit spolupráce s ostatními sportovci v našem městě i se sportovní komisí městského úřadu.

Štafeta startuje v pátek 22. září z Bratislavy a proběhne všemi sokolskými župami, tak aby mohla být slavnostně přivítána v neděli 24. září v Tyršově domě v Praze. Tím bude oficiálně zahájen nácvik hromadných skladeb v sokolských tělocvičných jednotách.

U nás v Sokole Tišnov budeme nacvičovat skladby pro rodiče s dětmi, předškolní žactvo, mladší žactvo, mladší žákyně, starší žactvo, dorostenky a mladší ženy, ženy, muže a seniory. Uvítáme každého zájemce o nácvik zejména z řad mládeže.

První ukázku výsledků nácviků předvedeme tišnovské veřejnosti společně s ukázkami další činnosti našeho Sokola na akademii ve sportovní hale 25. února 2018. Kompletní předvedení skladeb plánujeme na župním sletu 27. května na hřišti u sokolovny a na krajském sletu v Brně 10. června.

 

Jan Sláma

Foto ilustrační  

Další článek:
Předchozí článek: