Alík – sbíráme hliník

Alík – sbíráme hliník

Brontosauří dětský oddíl 1. BRĎO Tišnov – Gingo pořádá každoročně soutěž ve sběru hliníku.

Letos proběhne vyhodnocení v pondělí 15. května v klubovně Brďo na Inspiru Tišnov.

 V 16.00 začneme soutěžní hliník vážit a poté budou v cca 16.45 vyhlášeni vítězové.

Soutěží se ve dvou kategoriích: malé kolektivy (jednotlivci, rodiny) a velké kolektivy (třídy, organizace…).

Hliník můžete sbírat i nesoutěžně a odevzdat jej v tento den do naší klubovny nebo do tišnovské ekoporadny každou středu od 14.00 do 18.00 hodin.

 

Hliník – co je zač?

Hliník se získává nejčastěji z bauxitu, horniny těžené v povrchových dolech. Pro své vlastnosti je využíván jako konstrukční a obalový materiál.

Bauxit se v naší republice nikde netěží, proto jej musíme dovážet v podobě rudy či hotového kovu. Těžba bauxitu a nutnost dopravy hliníku či bauxitu jsou zátěží pro přírodu. Doprava znamená další emise a spotřebu pohonných hmot. Ze zpracování čtyř tun bauxitu získáme pouze jednu tunu čistého hliníku.

 

Proč třídit hliník?

Lze jej velmi dobře recyklovat (na rozdíl od obalů z kombinovaných materiálů, např. tetrapak). A to i tenkostěnný hliník, který samotný v peci shoří, ale když se přidá do natavené hliníkové hmoty, ztráty jsou při tomto postupu menší. Získávání hliníku zpracováním rudy je energeticky náročný proces. Na výrobu hliníkové plechovky se spotřebuje ropa, která tuto plechovku zaplní do poloviny. Hliník se na skládce téměř nerozkládá.

Množství energie spotřebované na zisk čistého kvalitního kovu recyklováním (přetavením v peci) je ve srovnání s výrobou primárního hliníku o 90 až 95 % nižší.

 

V roce 2016 jsme celkově vybrali cca 250 kilo hliníku.

 

Prosíme o důkladně vytříděný hliník, ušetříte nás tak složitého a náročného přebírání pytlů při dodatečném třídění, často mezi hliníkem bývají i plechové obaly od nápojů, kalíšky od čajových svíček s voskem a kovovými středy nebo lesklé plastové obaly např. od kávy – někdy je těchto věcí více než samotného hliníku.

Děkujeme všem dětem, školám i rodinám, které se do třídění hliníku zapojují.

 

Šárka Ondráčková (Alfík)

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: