Projekt „Plná bříška“

Projekt „Plná bříška“

Oblastní charita Tišnov se tento podzim zapojila do projektu „ČSOB pomáhá regionům“, jenž si klade za cíl finančně podpořit realizaci veřejně prospěšných projektů a tím přispět ke zlepšení kvality života v regionech. Svým dílem můžete pomoci i Vy.

Projekt „Plná bříška“, který bude s dalšími třemi projekty soutěžit o Vaši přízeň, je zaměřen na pomoc dětem vyrůstajícím v sociálně slabších rodinách. Ty často nemají dostatečné finanční příjmy na to, aby hradily svým potomkům obědy ve školních jídelnách. Jsme přesvědčeni, že školní obědy by měly být dostupné všem dětem, a chceme tímto pomoci těm, kteří z objektivních důvodů finance na školní stravování nemají.

Oblastní charita Tišnov plánuje na tomto projektu spolupracovat se základními školami v Tišnově a okolí, s orgánem sociálněprávní ochrany dětí a také s pracovníky sociálního odboru města Tišnova. Tímto bude zajištěna podpora právě těm, kteří ji nejvíce potřebují.

A jak tedy můžete projekt podpořit Vy? Na webu csobpomaharegionum.cz probíhá od 6. prosince výběr příspěvků od Vás, drobných dárců. Pokud se nám podaří vybrat alespoň 5 000 Kč, ČSOB náš projekt podpoří další finanční částkou.

Rozhodnete-li se tyto Vánoce udělat dobrý skutek a pomoci lidem v nouzi, kteří žijí mezi námi tady na Tišnovsku, pošlete v termínu 6. 12. 2016 až 6. 1. 2017 libovolný příspěvek na účet 1017777101/0300 s variabilním symbolem 20166106.

Děkujeme a přejeme Vám všem krásný předvánoční čas.

Aneta Ambrosová

Foto: archiv OCH Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: