Vítání nových občánků města Tišnova

Vítání nových občánků města Tišnova

Dne 4. listopadu 2016 byly slavnostně přivítány tyto děti narozené v létě roku 2016:
Veronika Duchová
Veronika Malásková
Tobiáš Ungr
Jan Bárta
Natálie Danielová
Bernadeta Musilová
Kateřina Liehrová
Adam Nečas
Matěj Lojda
Tereza Vaškovičová
Ema Žáková
Natálie Nadrchalová
Klára Martínková
Kryštof Stolařík
Kristian Straka
Dětem i jejich rodičům přejeme krásný a spokojený život ve městě Tišnově.
Další slavnostní obřady Vítání občánků se budou konat v prosinci 2016.
(rodičům dětí budou v dostatečném časovém předstihu zaslány pozvánky)

Dagmar Dvořáková, tajemnice Komise pro občanské záležitosti Rady města Tišnova
Foto: Daniela PochopováDalší článek:
Předchozí článek: