POZOR NA KONČÍCÍ PLATNOST OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ!

POZOR NA KONČÍCÍ PLATNOST OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ!

Upozornění pro občany obcí, které byly od 1. 1. 2007 přeřazeny z okresu Blansko do okresu Brno-venkov. Jedná se o tyto obce: Běleč, Brumov, Bukovice, Hluboké Dvory, Lomnice, Ochoz u Tišnova, Osiky, Rašov, Rohozec, Strhaře, Synalov, Unín a Zhoř.

V souvislosti se změnou hranic okresu Brno-venkov byly občanům výše uvedených obcí v prvním pololetí roku 2007 hromadně vydávány nové občanské průkazy. Vzhledem k tomu, že platnost občanského průkazu je 10 let, blíží se doba uplynutí platnosti těchto občanských průkazů.
Zkontrolujte si proto platnost svých občanských průkazů a včas, nejlépe ještě před uplynutím doby platnosti uvedené v občanském průkazu, požádejte o nový občanský průkaz.

Připomínáme, že průběžná kontrola platnosti dokladů se týká široké veřejnosti, nejen občanů výše uvedených obcí.

O nový občanský průkaz můžete požádat nejdříve 6 měsíců před uplynutím platnosti.
Kde podat žádost o nový občanský průkaz?

Žádost můžete podat na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností, tedy nejen na městském úřadě v Tišnově, ale také např. v Brně, Kuřimi, Blansku, Boskovicích, Bystřici nad Pernštejnem, Novém Městě na Moravě.

Kde v Tišnově?

Městský úřad Tišnov
nám. Míru 346 – rohová budova úřadu vedle polikliniky
přízemí vlevo, kancelář č. 110
Referentky: Dana Kučerová, tel. 549 439 776
Věra Králíková, tel. 549 439 778
Iveta Nováčková, tel. 549 439 770

Úřední hodiny:
pondělí 7.00 až 17.00 hod.
středa 7.00 až 17.00 hod.
pátek 7.00 až 12.00 hod.

Doporučujeme využít rezervační systém Městského úřadu Tišnov
www.tisnov.cz/urad/rezervacni-system, díky kterému si můžete zvolit den a čas, které vám budou vyhovovat, a vyhnete se tak zbytečnému čekání.

V případě, že se z vážných zdravotních důvodů nemůžete osobně dostavit na Městský úřad Tišnov k podání žádosti o nový občanský průkaz, kontaktujte, prosím, referentku Danu Kučerovou, tel. 549 439 776, která s vámi domluví termín pořízení žádosti přímo v místě vašeho bydliště.

Jaké doklady předkládáte?

Není nutné předkládat fotografie (focení probíhá na místě), nemusíte ani předem vyplňovat žádost.

Dosavadní občanský průkaz
pokud je platný – předkládáte pouze tento občanský průkaz
pokud již není platný – je třeba předložit ještě jiný platný doklad, tj. cestovní pas, případně rodný list

K osvědčení skutečností zapisovaných do občanského průkazu, které nejsou v dosavadním OP uvedeny, je třeba předložit např. při změně rodinného stavu (sňatek – oddací list, rozvod – rozsudek o rozvodu s doložkou o nabytí právní moci, ovdovění – úmrtní list), zápis titulu nebo vědecké hodnosti – doklad o jejich získání.

Nový občanský průkaz si budete moci vyzvednout cca za 3 týdny.
Průběžně můžete na www.tisnov.cz/urad/informace/doklady-k-vyzvednuti sledovat, zda je váš doklad již vyhotoven a připraven k vyzvednutí.

Dagmar DvořákováDalší článek:
Předchozí článek: