BETLÉMY A ANDĚLÉ V PŘEDKLÁŠTEŘÍ

BETLÉMY A ANDĚLÉ V PŘEDKLÁŠTEŘÍ

Společnost Art Periscope a obec Předklášteří pořádají letos již poosmé předvánoční výstavu betlémů, tentokrát pod názvem „(Nejen) historické betlémy a andělé“. Uskuteční se ve dnech 10. až 18. prosince tradičně v prostorách OÚ Předklášteří.
Zahájení výstavy proběhne v sobotu 10. prosince od 15 hodin s bohatým kulturním programem, ve kterém mimo jiné vystoupí pěvkyně Zdislava Bočková, čerstvá laureátka mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka, za klavírního doprovodu Daši Karasové, a představí se i pan Jiří Gottwald, majitel historického mechanického betlému z 19. století. Od 17 hodin bude na prostranství před OÚ představení živého betlému, v němž vystoupí členové Církve adventistů sedmého dne z Tišnova se žáky ZŠ v Předklášteří.
Na výstavu se letos podařilo zapůjčit několik historických stoletých betlémů, z nichž upozorňujeme a zveme zejména na frýdlantský betlém, který pochází ze soukromé sbírky. Figurky v něm jsou ručně malované na kartonu velikosti 5 až 30 cm a pochází většinou z 19. století. Některé jsou malovány asi Karlem Fuhrichem nebo Heinem z Rumburka a jedná se o figurky s vysokou uměleckou hodnotou. V tomto unikátním betlému je rozmístěných téměř sto padesát různých figurek, stromů a keřů, v letech 1907 až 1911 byl betlém doplněn o mechaniky a celkem obsahuje třicet dva objektů. Rozměry betlému jsou 350 (šířka) x 140 (hloubka) x 250 (výška s dálinou) cm. V roce 2002 byl betlém zrekonstruován a byl také vystavován dva roky v třebechovickém muzeu a následně v Technickém muzeu v Brně. V roce 2016 bude zásluhou společnosti Art Periscope sponzorsky opraven a uveden do takového stavu, aby mohl být prezentován na této výstavě.
Druhým historickým betlémem je tišnovský pohyblivý betlém, který je vypůjčen z kostela sv. Václava. Byl zhotoven v Brně v roce 1935 Aloisem Vajerem. Skládá se z osmi skupin a 52 osob, z nichž je 46 pohyblivých. Je poháněn elektromotorem o síle 0,15 Hp a pohyb všech osob a zvířátek se děje pomocí řetízků z jízdních kol nebo kožených řemínků ze šicích strojů.
V letech 2015 až 2016 byl betlém zásluhou společnosti Art Periscope sponzorsky opraven (v ceně 65 000 Kč) a funkčně uchován pro naše budoucí generace.
Další pohyblivý historický betlém je zapůjčen z kostela Povýšení sv. Kříže v Drásově. Je uložen v dřevěné bedně s otevíracím víkem, na kterém je umístěna betlémská krajina. Po jeho otevření vznikne překrásný celek betlémské scenérie. Jedná se o podobný systém jako z kostela sv. Václava v Tišnově a je rovněž poháněn elektromotorem. O původu tohoto betlému není v historických zápisech ani zmínky. Pamětníci odhadují, že se zde objevil asi před sto lety. Společnost Art Periscope sponzorsky zajistí jeho základní údržbu tak, aby funkčnost nebyla výstavou narušena.

Králický betlém pochází z přelomu 19. a 20. století. Obsahuje na sto figurek a objektů v perfektním původním stavu. Figurky o rozměrech 5 až 12 cm byly dokoupeny v roce 2003 a následující rok byla provedena odborná kompletace do klasické podoby betlémů z Králíků, byl tedy umístěn do skříně o rozměrech 120 x 75 x 60 cm. Několik figurek bylo zmechanizováno a jiné byly umístěny na pohyblivé platformy s elektrickým pohonem a osvětlením. Na místo dáliny byla použita malba z historického betlému z roku 1924, který byl v majetku sokolské jednoty v Týništi.
Dále bude výstava doplněna o betlémy našich současných špičkových řezbářů Jiřího Netíka z Brna a Zdeňka Farského z Náchoda. Chybět nebudou ani novější skvosty ze sbírky manželů Jílkových z Tišnova nebo z dílny Pavla Maška z Velké Bíteše, Petra Poukara z Deblína, Antonína Srby ze Železného nebo Jiřího Maláška z Malhostovic.
Druhá část názvu výstavy se týká andělů a bude zastoupena tematickými plastikami i obrazy umělců (Vojtek, Bayer, Vlčková) a kresbami žáků ZŠ.
Poslední den výstavy 18. prosince se bude konat od 15 hodin opět bohatý kulturní program, z něhož připomínáme nový vánoční pořad Jiřího Helána a Rosti Komosného.
Děkujeme Jihomoravskému kraji za finanční příspěvek na přípravu této akce. Těšíme se na vás!

Zdeněk Jílek, Art Periscope
Foto: Králický mechanický betlém. Foto: Michal BenešDalší článek:
Předchozí článek: