Beseda pro somatology s profesorem Janem Šmardou

Beseda pro somatology s profesorem Janem Šmardou

Dne 12. října přijel na pozvání naší vyučující do hodiny somatologie tišnovský rodák a bývalý student našeho gymnázia, emeritní profesor medicíny a biologie na MU, Jan Šmarda. Přednášku započal tím, že nám předal několik rad do budoucího osobního i profesního života a kladl nám na srdce, abychom si vážili mládí a ochraňovali své zdraví. Pověděl nám něco ze svých mnohých vzpomínek na Tišnov v dobách svého dětství a mládí. Vyprávěl o úskalích studia za války, práci na vysokých školách v dobách socialismu, o prvním elektronovém mikroskopu v Česku, který tehdy sám mohl obsluhovat, o své práci a výzkumu kolicinů (proteinů, které produkují bakterie E. coli pro vnitrodruhový boj), o univerzitách v cizích zemích, kde také přednášel, a ke konci setkání rád zavzpomínal na svého otce Janu Šmardu, který byl učitelem v Tišnově a okolí a významným botanikem. Díky otci pana profesora se stala Květnice po první světové válce významným chráněným územím.
Ve svých osmdesáti šesti letech je profesor Jan Šmarda stále schopen zajímavě podat spoustu faktů, bez přípravy odpovídat na kladené dotazy a šířit svou lásku k biologii.
Protože už aktivně nepřednáší, byli jsme velice rádi za možnost se s tímto člověkem a nadšeným vědcem setkat a vyslechnout si jej. Věříme, že i jemu se líbilo na jeho bývalém gymnáziu mezi námi. Za jeho čas velmi děkujeme.

Jakub Chromek, Gymnázium Tišnov, septima
Foto: Martina HavlátováDalší článek:
Předchozí článek: