Koláč pro hospic se stává vyhledávanou charitativní sbírkou

Koláč pro hospic se stává vyhledávanou charitativní sbírkou

Koupí chutného koláče v hodnotě 30 Kč mohli jednotlivci i zaměstnanci oslovených firem podpořit péči o terminálně nemocné v Tišnově a okolí. Díky laskavosti a zájmu široké veřejnosti mohou tito lidé prožít závěrečnou část života v domácím prostředí své rodiny a blízkých za pomoci odborných pracovníků.
Veřejná charitativní sbírka Koláč pro hospic byla uspořádána Oblastní charitou Tišnov 5. října 2016. Prodalo se 1 200 ks koláčů a výtěžek činí 39 523 Kč.
Nadšení charitních zaměstnanců a mnoha dobrovolníků z pořádané akce dokázalo rychle prodat všechny koláče. Ani více než 1 000 kusů nestačilo uspokojit všechny zájemce o sbírku. Mnozí z dárců paliativní péči podpořili příspěvky většími než základní částkou 30 Kč a celkový zájem předčil všechna očekávání.
Oblastní charita Tišnov chce touto cestou poděkovat všem, kteří svými příspěvky a zájmem celou akci podpořili.
Stejný dík pak patří i všem zúčastněným dobrovolníkům, včetně studentek Gymnázia Tišnov a studentek SŠ a ZŠ Tišnov, jejichž nasazení nezastavila ani notná nepřízeň počasí. Obětavost dobrovolníků a dobrá vůle dárců jsou důležitou součástí charitativní činnosti.
V neposlední řadě děkujeme i firmám, které nám koláče napekly a jimiž jsou: Cukrářství Novojan Čebín, Pekařství Jiří Halouzka Tišnov a Rašnerova pekárna Vyškov.

Šárka Blatná
Foto: archiv Oblastní charity Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: