Mobilní sběr odpadu

Mobilní sběr odpadu

Oznamujeme všem občanům města Tišnova a místních částí Pejškov, Jamné a Hájek-Hajánky, že budou opět po městě a obcích dle rozpisu v úterý, ve středu a ve čtvrtek umísťovány velkoobjemové kontejnery na odpad větších rozměrů.

Plán přistavení velkoobjemových kontejnerů
29. 9. 2016 ul. Černohorská, ul. Janáčkova
4. 10. 2016 ul. Kvapilova, parkoviště u Pošty 3
5. 10. 2016 ul. Drbalova, U Humpolky
6. 10. 2016 parkoviště ul. Polní, ul. Erbenova
11. 10. 2016 ul. Mrštíkova, ul. Klášterská (u závor)
12. 10. 2016 ul. Na Hrádku (u hřbitova), ul. Purkyňova (nemocnice)
13. 10. 2016 Pejškov (u zastávky), ul. Brněnská (začátek ulice Na Nové)
18. 10. 2016 Kukýrna (u ordinace dr. Stalmachové), Jamné (na návsi a „U Vlachů“)
19. 10. 2016 ul. Za Mlýnem, Hajánky
20. 10. 2016 ul. Halasova, ul. Králova (na konci)
25. 10. 2016 ul. Dlouhá (u křižovatky s Lomnickou)

Na každém sběrném stanovišti je umístěn kontejner v době od l5.30 hod. do l8.00 hod.

Za velkoobjemový odpad lze považovat takový, který vzhledem ke svým rozměrům nelze uložit do vlastních odpadových nádob (popelnic, kontejnerů). Jsou to především skříně, sedací soupravy, koberce, železo aj. Pokud je to možné, prosíme o maximální snížení objemu tohoto odpadu. U skříní se jedná o rozmontování, s kterým může pomoci i obsluha u kontejnerů. K přistaveným kontejnerům lze donést i velkoobjemové elektrozařízení, které podléhá zpětnému odběru (chladničky, sporáky, televize, monitory aj.) a které město odebírá prioritně na sběrném dvoře. Respektujte, prosím, na jednotlivém stanovišti pokyny obsluhy. Děkujeme.

Z bioodpadů lze ke kontejneru odložit pouze větve z ořezu stromů a keřů, které je také možné celoročně uložit na sběrném dvoře, kde se dále štěpkují. Ostatní bioodpad ze zahrad a z domácností doporučujeme nejlépe kompostovat na vlastních zahrádkách nebo uložit do pravidelně vyvážené nádoby na bioodpad (od 14. 4. 2016 do 8. 12. 2016 se vyváží každý lichý týden ve čtvrtek) nebo větší množství bioodpadu odvézt přímo na sběrný dvůr. Zájemci o nádobu na bioodpad si ji mohou zakoupit u obsluhy sběrného dvora.

Jiří Kubíček, Odbor správy majetku a komunálních služeb
Foto ilustračníDalší článek:
Předchozí článek: