Lisovna zahájila provoz

Lisovna zahájila provoz

Český zahrádkářský svaz, základní organizace v Tišnově, zahájil v sobotu 20. srpna v lisovně na Wagnerově ulici lisování ovoce, a to jako každoročně nejen pro své členy, ale i pro všechny zájemce. Lisovat se bude každou sobotu od 7.30 do 11 hod. (podle potřeby i déle) a od 14. září i každou středu od 16 do 19 hod. (po telefonické domluvě případně i dříve).  Množství ovoce nad 300 kg je možno objednat předem. Poplatek za 1 kg vylisovaného ovoce je 2,50 Kč.
Další informace lze získat u vedoucího lisovny Petra Beneše na telefonním čísle 723 336 319 (nejlépe ve večerních hodinách). Aktuální informace o lisování budou k vidění také ve vývěsní skříňce zahrádkářské organizace v horní části náměstí Míru nad řeznictvím u Bártů.
Po ukončení sezony lisování v minulém roce byla zahájena generální oprava elektroinstalace celého objektu, ve kterém se nachází i lisovna. Ve výběrovém řízení byla ze tří uchazečů vybrána jako zhotovitel firma František Mahel, Tišnov. Oprava byla dokončena v roce letošním. Celkové náklady na opravu činily 63 915 Kč. Město Tišnov přispělo částkou 30 179 Kč. ZO ČZS Tišnov provozuje lisovnu i v roce 2016 za finanční podpory města Tišnova. Díky tomu se poplatek za lisování už několik roků nezměnil.

Josef Ondroušek, Jarmila Ondrová
Foto ilustrační

Inzerce
Další článek:
Předchozí článek: