ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU  2. kolo – SNÍŽENÍ MINIMÁLNÍ PRODEJNÍ CENY

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU 2. kolo – SNÍŽENÍ MINIMÁLNÍ PRODEJNÍ CENY

Město Tišnov oznamuje svůj záměr prodat níže uvedený movitý majetek:

Škoda Fabia Sedan
Barva šedá pastelová metalíza, palivo benzín, rok výroby 2003, najeto 143 500 km, město Tišnov je prvním majitelem, sada letních pneumatik, STK do 27. 7. 2017.
Minimální prodejní cena: 40 000 Kč 30 000 KčZverejneni zameru prodeje_2

Škoda Fabia Hatchback
Barva světle zelená, palivo benzín, rok výroby 2002, najeto 99 500 km, město Tišnov je prvním majitelem, sada zimních pneumatik, STK do 23. 2. 2018.
Minimální prodejní cena: 42 000 Kč 32 000 Kč

Zverejneni zameru prodeje_1

Prodej obou vozidel proběhne obálkovou metodou.
1) Podmínky podání nabídky – co musí obálka obsahovat:

a) nabídnutou kupní cenu, která nebude nižší než stanovená minimální prodejní cena
b) identifikační údaje zájemce
fyzická osoba – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
právnická osoba – název, jméno a příjmení osoby zastupující, adresa sídla, IČ, DIČ
c) podpis zájemce
d) závazek zájemce uhradit vedle kupní ceny i náklady spojené s přepisem vozidla

2) Označení obálky – zalepenou obálku označte:
v případě podání nabídky na koupi automobilu Škoda Fabia Sedan
„Neotvírat – Prodej vozidla Škoda Fabia Sedan – OSVV“
v případě podání nabídky na koupi automobilu Škoda Fabia Hatchback
„Neotvírat – Prodej vozidla Škoda Fabia Hatchback – OSVV“

3) Předání obálky
Obálky s nabídkou zašlete poštou do 20. 5. 2016 na adresu Městský úřad Tišnov, nám. Míru 111, Tišnov, 666 19, nebo předejte osobně na podatelnu Městského úřadu Tišnov do 20. 5. 2016 do 14.00 hod.
Při posuzování nabídek bude hodnoticím kritériem nejvyšší nabídnutá kupní cena.
Pokud se u více zájemců bude shodovat nabídnutá kupní cena a termín podání nabídky, bude výběr určen losem.
V případě, že nabídka nebude doručena v zalepené obálce a obálka nebude označena, jak je uvedeno výše, nebude do nabídkového řízení zařazena.
Pokud nabídka nebude obsahovat výše uvedené podmínky, bude z nabídkového řízení po otevření obálky vyřazena. Nabídky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do výběru.
Bližší informace ke shora uvedenému záměru můžete obdržet v úředních hodinách na Městském úřadě Tišnov, Odboru správních a vnitřních věcí, u Kateřiny Lepkové, elektronicky na adrese katerina.lepkova@tisnov.cz, dále na tel. 549 439 772 nebo na www.tisnov.cz.
Město Tišnov si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce a kdykoli zrušit shora uvedený záměr.

Hlavním sponzorem webové verze zpravodaje pro Květen 2016:prostor pro inzerci

Další článek:
Předchozí článek: