Tišnovská specialita

Tišnovská specialita

Vážení občané, při našich „procházkách“ městem jsme si nemohli nevšimnout jedné zvláštnosti, která je z našeho pohledu typická pro řidiče v Tišnově, protože v jiných městech jsme tento jev v takové míře nezaznamenali. Současně je evidováno větší množství telefonických oznámení, zvláště v ranních hodinách, od projíždějících řidičů a kolemjdoucích osob.
Jedná se o stání na kruhovém objezdu!
Pro zpřesnění si uveďme, že STÁNÍ neboli parkování je situace, kdy řidič opustí vozidlo a jde např. kupovat noviny nebo cigarety do blízkého stánku či zeleninu a ovoce do obchůdku opodál… Naproti tomu ZASTAVENÍ znamená nastoupení a vystoupení přepravovaných osob nebo naložení a složení nákladu.
Dovolujeme si upozornit na fakt, že kruhový objezd je křižovatka jako každá jiná a dle ust. § 27 odst. 1 písm. d) zák. č. 361/2000 Sb. je na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než pět metrů před hranicí křižovatky a pět metrů za ní stání zakázáno. Tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně vyúsťující pozemní komunikace. Porušením této povinnosti se řidič dopouští přestupku dle § 125c odst. 1 písm. k) stejného zákona, za který může být na místě uložena bloková pokuta až do výše 2 000 Kč, popř. může být věc oznámena správnímu orgánu k dořešení, a v neposlední řadě se jedná o přestupek, za který je možné takto stojící vozidlo odtáhnout jako překážku silničního provozu.
Ve spolupráci s Policií České republiky bude proto zvýšen dohled jak fyzický, tak kamerový nad předmětným kruhovým objezdem, tj. na ul. Nádražní, Janáčkova, Klášterská. Cílem opatření není, jak se mnozí přistižení řidiči mylně domnívají, vybírat pokuty, ale učinit průjezd kruhovým objezdem opět plynulým a bezpečným.

Jiří Sokol, strážník Městské policie Tišnov
Autor fotografie: Roman Skřepek

Hlavním sponzorem webové verze zpravodaje pro Květen 2016:prostor pro inzerci

Další článek:
Předchozí článek: