Sto čtyřicet let dobrovolných hasičů v Tišnově

Sto čtyřicet let dobrovolných hasičů v Tišnově

16. února roku 1876 se konala první ustavující valná hromada, na které vznikl Tělocvično-hasičský sbor v Tišnově. Jak sám název prozrazuje, hasičský sbor má základy v Tělocvičné jednotě Sokol, která byla v Tišnově založena 2. října 1870. Prvním starostou tělocvičné jednoty byl Karel Buchal, náčelníkem Jan Macků. Jen pro zajímavost, již 2. prosince Sokol uspořádal divadelní představení „Osudný den fidlovačky“, které sice podle dobových pramenů bylo hojně navštíveno, avšak čistý zisk činil jen 70 krejcarů. Sokol se postupně rozrůstal až na šedesát členů, současně se však také zvyšoval tlak na omezení jeho činnosti ze strany tehdy značně „poněmčelého“ města a úřadů. V důsledku toho Sokol 19. dubna 1874 svoji činnost ukončil. Po půldruhém roce, 12. října 1875, svolal vlastně již bývalý starosta Sokola Karel Buchal znovu valnou hromadu, na které bylo doporučeno přeměnit Tělocvičnou jednotu Sokol na Tělocvično-hasičský sbor.

Ustavující valnou hromadu 16. února 1876 řídil František Svoboda. Zúčastnilo se jí dvacet členů a ve volbách byl starostou zvolen tišnovský lékárník František Svoboda, náčelníkem koželuh Jan Macků. Hromada rovněž schválila nové stanovy a zvolila další členy výboru. Můžeme konstatovat, že tímto okamžikem vznikl nejstarší, nepřetržitě působící dobrovolný spolek v Tišnově. Jeho počátky byly těžké. Byl umístěn ve staré radnici, scházela mu výzbroj i výstroj a samozřejmě také finanční prostředky. Přesto sbor zasahoval u prvního požáru v Tišnově v domě č. 123 dne 25. května 1877.

Významným předělem v dějinách sboru byl rok 1882. Jednatelem se stal advokát dr. Václav Šílený, který byl hlavním iniciátorem vzniku I. hasičské župy tišnovsko-bystřické, a župního sjezdu se zúčastnilo třináct sborů s 299 hasiči. V tomto roce byla také zakoupena první čtyřkolová hasičská stříkačka a na její úhradu bylo vypsáno 120 akcií po pěti zlatých.

Činnost hasičského sboru se postupně rozvíjela a nemůžeme a ani nechceme v tomto článku detailně probírat celou bohatou historii tišnovských hasičů. Přesto bychom rádi alespoň velmi krátce vzpomenuli na jejich významnou úlohu při pomoci spoluobčanům v obou světových válkách, kdy např. po náletu na Tišnov 24. dubna 1945 sbor pomáhal při zabezpečení poškozených domů, odvozu raněných, opravách poškozených sítí. Rovněž bychom chtěli připomenout zdravotní službu, kterou sbor vykonával. Postupným rozvojem od roku 1931, v němž byl zakoupen a upraven na první sanitní vůz automobil Praga, až do 1. ledna 1952, kdy sbor předal Ústavu národního zdraví v Tišnově tři plně vybavené sanitní vozy a nově postavenou garáž, se záchranná stanice hasičů významnou měrou podílela na zdravotnické pomoci občanům města a okolních obcí. Lze rovněž upozornit na podíl hasičského sboru při kulturních akcích ve městě. Asi málokdo ví, že sbor pořádal divadelní představení, ale možná si mnozí pamatují hasičské plesy a zábavy, často pořádané v parku pod Klucaninou, v areálu dnešního letního kina. Areálu, který sbor prací svých členů vybudoval. A v neposlední řadě bychom se chtěli zmínit o hlavní náplni a smyslu sboru dobrovolných hasičů, o zásazích u požárů či jiných událostech při ochraně života a zdraví či majetku spoluobčanů. Sbor od svého založení do roku 1946 zasahoval u 58 požárů v Tišnově a 76 požárů v okolních obcích, v sedmdesátých letech se počet výjezdů k zásahu pohyboval kolem 80 ročně a současná jednotka sboru dobrovolných hasičů zasahuje každý rok zhruba u 40 případů.

Jak jsme již uvedli, těchto pár řádků rozhodně nepostihne historii či současnost Sboru dobrovolných hasičů v Tišnově. Chceme jen připomenout jeho počátky, kořeny a hlavně poděkovat všem, ať již žijícím, nebo těm, kteří již mezi námi nejsou, za práci pro tišnovské hasiče a vlastně i pro spoluobčany města. A těm, kteří navždy odešli, bychom rádi věnovali tichou vzpomínku.

Závěrem bychom chtěli ještě upozornit, že slavnostní schůze ke 140. výročí založení sboru se uskuteční 20. května, a pozvat spoluobčany na vyvrcholení oslav v rámci Dne s integrovaným záchranným systémem, který plánujeme na 28. května. O programu a upřesněném termínu a čase této akce budeme s předstihem informovat.

 

Zdeněk Melkes, výbor Sboru dobrovolných hasičů v Tišnově
Fotografie: Archiv sboru dobrovolných hasičů

Další článek:
Předchozí článek: