Splněné přání

Splněné přání

Na naší Základní škole nám. 28. října máme malou zvláštnost, se kterou se chceme pochlubit i vám. Již třetím rokem mohou děti ze školní družiny navštěvovat kroužek „Hrátky s hudbou“. Ke své činnosti jsme zatím využívali prostory učebny hudební výchovy. Časem nás stálé přemísťování lavic a rozmotávání koberce začaly zdržovat od hraní. Tak vznikl nápad si zřídit a vybavit místnost přímo šitou na míru našim potřebám.

Potom jsem od kolegyně muzikoterapeutky dostala malý dárek – keramický zvoneček, který má sloužit jako strážce nové místnosti. Děti jej posléze pojmenovaly Zvonička.

Nato se rozjel projekt na zřízení muzikoterapeutické místnosti na naší škole. S paní ředitelkou jsme vybraly místnost a dohodly se na vybavení. Nějaký čas zabralo vymalování, vybavení místnosti kobercem, nastěhování skříní, židliček a molitanů. Už jen přemístit naše hudební nástroje a můžeme začít.

Veškeré vybavení této místnosti slouží k našemu muzicírování a relaxaci. Děti ze školní družiny, které chodí do kroužku „Hrátky s hudbou“, a žáci ze skupinové reedukace se zde seznámí s nástroji z celého světa. Zjistí, jak se nástroje jmenují, odkud pochází, z čeho jsou vyrobené, a především se naučí na ně hrát. Osvojí si tak nejen hudební dovednosti, ale i znalosti o jiných kulturách, také však způsob chápání hudby a užívání hudebních nástrojů jako relaxační nebo rituální nástroje.

Aby bylo naplněno působení celostní muzikoterapie, učí se děti i při hudbě relaxovat. Vnímají tóny a vibrace nástrojů celým tělem. K relaxaci máme vytvořenou část místnosti, která je pokryta molitany.

Ve čtvrtek 21. ledna 2016 jsme se mohli touto místností poprvé pochlubit všem návštěvníkům při dni otevřených dveří. Hlavním cílem však bylo seznámit zájemce z řad pedagogů a žáků s činností tohoto kroužku. Děti také krásně a bez ostychu předvedly, jak znají své kamarády – hudební nástroje. Těchto prostor a vybavení mohou využívat i učitelé hudební výchovy a asistenti pedagoga se svěřenými žáky.

Tímto chceme poděkovat všem, kteří nám pomohli a umožnili realizovat naše představy. Přejeme si, aby v této muzikoterapeutické místnosti všichni načerpali nejen nové vědomosti, ale i dostatek síly a energie.

 

Zdeňka Molíková, školní speciální pedagožka, muzikoterapeutka na ZŠ nám. 28. října
Autor fotografie: Zdeňka Molíková

Další článek:
Předchozí článek: