Pětačtyřicet let profesionálních hasičů v našem městě

Pětačtyřicet let profesionálních hasičů v našem městě

Chtěl bych připomenout malé výročí profesionálních tišnovských hasičů, které je tak trochu ve stínu významného výročí těch dobrovolných. Prvním profesionálním hasičem v našem městě se stal Oldřich Dvořák 1. listopadu 1970. Dnem 1. ledna 1971 bylo založeno tzv. detašované pracoviště Okresní inspekce požární ochrany Brno-venkov v Tišnově, které se stalo prvním sídlem profesionálních hasičů na okrese Brno-venkov. Od počátku roku do 1. června 1971 postupně nastoupilo šest hasičů, kteří vytvořili první profesionální jednotku. Byli to (v pořadí, jak přicházeli): Oldřich Dvořák, Jaroslav Špaček, Josef Valíček, Josef Zwiener, Miloslav a Zdeněk Melkesovi. Bohužel už nikdo z těchto prvních tišnovských profesionálních hasičů není mezi námi.

Od roku 1971 prošla profesionální jednotka v Tišnově mnoha změnami, jak v názvu, který dnes zní Požární stanice HZS Jihomoravského kraje, tak i ve svém významu. Stanice byla sídlem Okresního útvaru požární ochrany, ale také se pohybovala na hranici zrušení a byly doby, kdy sloužil jeden hasič na směně, a mnohdy ani nebyl příslušníkem tišnovské jednotky. Celkem se na profesionální stanici v Tišnově do dnešního dne vystřídalo sedmdesát tři příslušníků.

V současné době obsazení profesionální požární stanice v Tišnově tvoří velitel a dvacet čtyři hasičů ve třech směnách a stanice je významným prvkem Integrovaného záchranného systému ve svém hasebním obvodu s odpovídajícím vybavením i výcvikem hasičů. Ale chtěl bych připomenout, že základy toho všeho vytvořilo právě oněch šest prvních profesionálních hasičů v roce 1971.

 

Zdeněk Melkes, výbor Sboru dobrovolných hasičů v Tišnově
Fotografie: Archiv sboru dobrovolných hasičů

 

Další článek:
Předchozí článek: