Ohlédnutí za úspěšnou výstavou v Předklášteří

Ohlédnutí za úspěšnou výstavou v Předklášteří

Po velice zdařilé výstavě Betlémy v pohybu a v čase(ch) v roce 2014 se jenom těžko hledalo téma pro další navazující výstavu. Ale volba společnosti Art Periscope oslovit výtvarníky betlémů, kteří na místě předváděli „živě” svoje umění, se ukázala jako správná. Letošní adventní výstavu zhlédlo během tří prosincových dnů (11. až 13. 12.) na osm set návštěvníků, kteří nešetřili slovy chvály a obdivu. A tak snad mohla být kritizována jenom krátká doba trvání výstavy.

Nejvíce obdivovatelů měla bezesporu sklářka Marcela Růžičková z Ploučnice u Železného Brodu, která po celé tři dny nad svým kahanem neustále vytvářela překrásné skleněné figurky a ozdoby. Další zajímavou expozicí bylo paličkování betlémů, jež předváděla paní Naďa Parmová z Blanska. Pravidelně sama organizuje několik výstav ročně, a přece si našla čas na naši akci. Jenom pro zajímavost, co představuje ona účast: ve čtvrtek přijet do Předklášteří, nainstalovat si svůj stolek, v sobotu nebo v neděli přijet předvádět a v pondělí si to zase odvézt. To musí ono řemeslo mít lidé opravdu rádi! Samozřejmě ani další dámy se nechtěly nechat zahanbit, ať již to byla Danuše Partyková (vizovické pečivo), Marie Czepová (quilling a šustí), Jana Svobodová (slané těsto), Renáta Kocůrová (keramické sošky), Monika Chlupová Fruhwirtová (skleněné vitráže a dřevo), nebo Jana Pařízková (z perníku) a Mirka Buryšková (z kamenů).

V největším počtu byli na výstavě zastoupeni dřevořezbáři, a to celkem ve čtrnácti. Co jméno, to odborník a betlémářský tvůrce. Zajímavostí bylo i předvádění pohyblivého betlému ze stavebnice Merkur, který neustále ručně poháněl jeho tvůrce Vladimír Blažek (9 let). Samostatnou kapitolou byl betlém z balzy a polystyrénu, jejž vytvořila rodina Kubíčkova ze Sentic. Byl vystaven „in memoriam“ na počest spolutvůrce, jejich syna.

Na pódiu se vyjímal porcelánový betlém od autora Ladislava Zápařky, který obsahuje 134 figurek, z nichž jsou některé dozlaceny. Velkou pozornost sklidil také třešťský betlém, jehož tvůrce Tomáš Pavlík jej na místě stavěl čtyři hodiny. Vánoční atmosféru dokreslovala také přehlídka fotografií z předchozích výstav naší společnosti od fotografa Michala Beneše nebo prodej vánočního punče a horké medoviny.

Po oba víkendové dny byly vstupenky slosovány a šťastní výherci si domů každý den odnesli hodnotné ceny, které věnovalo město Tišnov a firmy JICOM spol. s r. o., Steinhauser s. r. o., Nejez stavitelství, zahradnictví Bučkovi z Litavy, Zelenina Předklášteří, Samoobsluha Kinc, Art Periscope a také jednotliví předvádějící výtvarníci.

O pohodovou náladu se postarali v sobotním kulturním programu zpěváci Jiří Helán a Hanka Mlaskačová, hudebně doprovázel Rostislav Komosný, v neděli pak žáci ZUŠ Tišnov pod vedením pedagoga a kytaristy Marka Kubáta a na závěr ještě zahrál na klavír František Kratochvíl.

Tato tradiční předvánoční akce by se však jenom těžko mohla realizovat bez pomoci fandů a příznivců společnosti Art Periscope. A tak je třeba poděkovat všem pracovníkům Obecního úřadu Předklášteří a hlavně starostovi Antonínu Nahodilovi, dále hajnému Ing. Janu Večeřovi a ostatním brigádníkům, kteří se na celé výstavě podíleli. Nezištným způsobem přispěla k výstavě i firma KORAL a Zahradnictví u Kopřivů a k zajištěním dopravy ještě firma JICOM. Poděkovat bych také chtěl jménem společnosti Art Periscope všem návštěvníkům našich akcí a popřát jim vše dobré, hodně zdraví a spoustu kulturních zážitků i v roce 2016. Již teď se mohou těšit na další předvánoční výstavu, která se uskuteční od 10. do 18. prosince.

 

Zdeněk Jílek za společnost Art Periscope

Další článek:
Předchozí článek: