Křest knihy

Křest knihy

Přijměte pozvání na malou slavnost v obřadní síni tišnovské radnice ve středu 17. února 2016 v 17.30 hodin, na které bude veřejnosti oficiálně představena publikace „Lidové písně z Podhorácka III“, zahrnující regiony Tišnovska a Bystřicka. Základní informace o ní z pera jedné z autorek Silvy Smutné z Muzea Vysočiny v Třebíči si mohli čtenáři Tišnovských novin přečíst už v lednovém čísle.  Akci společně pořádají město Tišnov a Podhorácké muzeum v Předklášteří, pobočka Muzea Brněnska, které se na obsahu knihy podílelo. Etnoložka muzea PhDr. Irena Ochrymčuková je autorkou úvodní studie „Lidová píseň jako součást života na severním Podhorácku a v přilehlé části Bystřicka“. V kulturním programu slavnosti vystoupí členové  souboru Katolické vzdělávací jednoty v Tišnově a po skončení oficiální části přítomné autorky knihy rády zodpoví  dotazy veřejnosti a zájemcům se do knihy i podepíší.

 

Josef Zacpal

Další článek:
Předchozí článek: