Informace z jednání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2016

Informace z jednání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2016

Zastupitelstvu města byl na lednovém mimořádném jednání představen projekt „Cesta hrdelního práva Tišnov“ včetně rozpočtu a harmonogramu za účasti architekta i akademického malíře. Dále byl předložen projektový záměr „Odpočinková místa u Cesty hrdelního práva Tišnov“, který bude součástí žádosti o dotaci. Cílem projektu je vznik osmi odpočinkových míst na plánované trase. Realizací této akce bude podpořen a zkvalitněn cestovní ruch v Tišnově. Zastupitelstvo města proto schválilo realizaci projektu a vzalo na vědomí podání žádosti o dotaci. Projekt je v současné době postupně představován v Tišnovských novinách a připravujeme i jeho veřejnou prezentaci.

Zastupitelé rovněž schválili podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce víceúčelového sportoviště v Tišnově“ na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v programu Státní podpora sportu pro rok 2016. Zde se jedná o rekonstrukci venkovního hřiště, které sousedí se ZŠ Smíškova v Tišnově. Projekt předpokládá rekonstrukci a víceúčelové využití současného hřiště.

Na závěr Zastupitelstvo města Tišnova schválilo spoluúčast města na projektu „Modernizace sportovního areálu Ostrovec v Tišnově“.

 

Roman Skřepek, vedoucí Odboru

Další článek:
Předchozí článek: