Cesta hrdelního práva II. Pýcha

Cesta hrdelního práva II. Pýcha

Zastupitelé města Tišnova na svém zasedání 13. ledna 2016 vyjádřili jednomyslnou podporu myšlence vybudování historické Cesty hrdelního práva podle libreta Sedmi hlavních hříchů a sedmi ctností. Město Tišnov Tišnov bude celý projekt realizovat a bude i hlavním investorem.

Dnes si v našem seriálu na pokračování povíme více o prvním zastavení na této cestě.

Super-anti-kontra-multi-extra-unikátní…

V dobách mého dětství to byl náš oblíbený jazykolam. Až později jsem se dozvěděl, že tuhle složeninu vytvořil Jan Werich, jako překlad slova supercalifragilisticexpialidocious z filmového muzikálu Mary Poppins.  „To je super…!“ slyšíme od někoho téměř denně. Tahle fráze se již bohužel stala běžně používanou v regionálních rozhlasových stanicích, oblíbili si ji i mladí moderátoři televizních show, jako je SuperStar. Výrazem „super“ se dnes označuje to, co je – nebo by spíše mělo být – neobyčejné, neotřelé, úchvatné, excelentní, překrásné, fascinující, famózní, grandiózní… Zkrátka stojící výš než vše ostatní. Bohužel se dnes slovem super označuje kdeco a nadužívá se i pro označení věcí běžných, ba podprůměrných, původní význam se vytrácí, znehodnocuje, stává se z něj klišé.

Původní význam latinského slova „super“, krom jiného, opravdu znamenal „stojící výš, nad“.

Slovo „superbia“ pak vyjadřuje pýchu, touhu po vyšší atraktivitě, nadutost, aroganci, ale i hrdost. Ale jak se stane z kladné vlastnosti, hrdosti, nežádoucí a zavrženíhodná pýcha?

Mýtickým příkladem takového přerodu je příběh řecké královny Niobé, která byla velmi hrdá na svých sedm synů a sedm dcer. Ale její hrdost se za čas změnila v pýchu. Vyvyšovala se dokonce nad bohyni Létó, že ta má jen dvě děti, syna Apollóna a dceru Artemis. Pýcha (superbia) Niobé byla nakonec krutě ztrestána smrtí všech jejích dětí…

Pýcha je v učení sedmi hlavních hříchů označována za kořen zla, za matku všech ostatních hříchů.

Na naší historické Cestě hrdelního práva tak bude prvním zastavením, a to přímo pod radnicí. Symbolicky bude Pýcha mementem pro každého, kdo po volbách na radnici vstupuje hlavním vchodem, aby se i jeho hrdost a dobré úmysly časem neproměnily v pýchu a aroganci…

V kamenné stéle Pýchy bude otvírací mříž, kterou člověk symbolicky vstupuje, hrdý, skromný a pokorný, ale projde-li na druhou stranu, posedne ho Pýcha. Člověk se promění v pohrdavého, arogantního jedince. Jeho

empatie, soucítění, podléhá zkáze. Pyšný člověk nemá soucit, pochopení ani porozumění k jiným lidem.

Pýcha ho zaslepí.

Celé místo kolem kamenné stély znázorňující Pýchu bude upraveno jako parčík, kde si bude moct každý sednout, odpočinout, rozjímat nebo se zamyslet. Bude zde také umístěno ve městě první veřejné pítko.

Naše historická Cesta hrdelního práva začíná tedy právě zde, u radnice, která byla již na Vokounově vedutě z roku 1728 označena číslicí 3, zatímco klášter Porta coeli až číslicí 4. (Bylo to tehdy hrdé vyjádření touhy měšťanů Tišnova po nezávislosti na klášteru, nebo projev pýchy?)

Odtud ze šatlavy pod radnicí byl odsouzenec po rozsudku brněnského soudu vyveden ven, zde začínala jeho poslední cesta na místo popravy, které bylo buď na stínadlech, která stávala na rohu ulic Dvořákova a Brněnská, nebo pokračoval nešťastník dál kolem kaple sv. Anny až nahoru, na Klucaninu, kde se tyčila kamenná šibenice a kde se od nepaměti říká „Na spravedlnosti“.

Protikladem hříchu je ctnost, v tomto případě je opakem Pýchy Skromnost.

Skromnost a Pýcha jsou spolu ve věčném boji. A není to boj o nic jiného než o lidskou duši.

 

Miloš Sysel, Spolek Continuum Vitae

Další článek:
Předchozí článek: