Výzva ke spolupráci na výstavě Zdenky Ranné

Výzva ke spolupráci na výstavě Zdenky Ranné

Podhorácké muzeum v Předklášteří, pobočka Muzea Brněnska, se v několika výstavních projektech v minulosti věnovalo představení tvorby členů umělecké rodiny Ranných (výstava Michala Ranného v r. 2006, výstava k 95. výročí narození Emanuela Ranného st. v r. 2008, výstava Větve jednoho stromu – E. Ranný st. a rodina, v r. 2014). V příštím roce se po dlouhodobých přípravách uskuteční výstava Zdenky Ranné (1919–1990).

Tato výrazně talentovaná umělkyně své nadání projevila už ve velmi mladém věku. I když výtvarné umění studovala pouze soukromě a později věnovala svůj čas spíše rodině a práci, její občasná, ale vytříbená tvorba vypovídala o intenzivním prožívání a neokázalé nutnosti zachytit důvěrně blízkou skutečnost. Inspirovala své výtvarně nadané syny a přinášela radost těm, které svými obrázky obdarovávala. Rádi bychom tvorbu této autorky představili v co nejširším záběru, a proto prosíme soukromé majitele výtvarných prací Zdenky Ranné o spolupráci a případné zapůjčení děl, která by doplnila připravovanou expozici. Děkujeme všem, kteří už v minulosti na naši výzvu reagovali, budeme je znovu kontaktovat.

Kontakt: Podhorácké muzeum v Předklášteří, tel. 549 412 293, e-mail: h.fadingerova@muzeumbrnenska.cz

Hana Fadingerová

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: