Napsala mi máma…

Napsala mi máma…

Co mámy psaly svým synkům do nelítostné I. světové války a co jim oni z fronty, z nemocnice nebo ze zajetí odpovídali, jak se žilo ve válečném roce 1915, to se může návštěvník dozvědět na výstavě v Podhoráckém muzeu od 17. listopadu letošního až do 14. února příštího roku. Ústředním tématem výstavy je domácí zázemí vojáků, a to v zimním čase. Opět jsou jako zdroje využity dopisnice, fotografie, dokumenty, tiskoviny a vzpomínkové zápisky. Navozují příběhy žen, starých lidí a dětí, kteří byli nuceni se vyrovnat s absencí mužů produktivního věku v rolnickém hospodářství, v živnostech, při úředních jednáních, při odvodech daní a dávek pro stát a s dalšími nesnázemi válečných let.

Veřejnost uvidí prostor zařízený na způsob nepříliš majetné vesnické domácnosti s hospodářskými a domácími činnostmi v adventu a jako jeho protiváhu část interiéru zámožnější měšťanské vrstvy s jejími aktivitami v zimě. Válečné události před sto lety zasáhly zásadně do běžného života obyvatelstva Rakouska- Uherska, a to samozřejmě i na Tišnovsku, často se zcela osudovými důsledky. Výstava na sklonku roku slouží zároveň jako prostředí k výkladu některých projevů výročního zvykosloví před sto lety. Plánovaný program a besedy pro školní skupiny a veřejnost jsou koncepci výstavy přizpůsobeny. Ve stejném duchu se ponese Adventní setkání 2015 nazvané Škoda tě, synečku, na té vojně, které se bude konat v prosinci.

Prohlídky denně mimo pondělí: 8.00–11.30, 12.30–15.30, 24. až 26., 28., 31. 12. 2015 a 1. 1. 2016 zavřeno. Tel. 549 412 293, e-mail: predklasteri@muzeumbrnenska.cz

Irena Ochrymčuková

Hlavním sponzorem webové verze pro Listopad 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: