Římskokatolická farnost přivítala nového duchovního správce

Římskokatolická farnost přivítala nového duchovního správce

Od 1. srpna 2015 se stal novým duchovním správcem farnosti v Tišnově, administrátorem excurrendo v Předklášteří a také novým děkanem tišnovského děkanství R. D. Mgr. Josef Rybecký, který do Tišnova přichází z Tvarožné. Ve funkci vystřídal R. D. Mgr. Jiřího Buchtu, který v Tišnově působil pět roků a odešel do farnosti Stonařov u Jihlavy, kde bude zastávat i funkci jihlavského děkana.

Otec Josef se stává 31. duchovním správcem farnosti sv. Václava od počátku 17. století, od doby existence spolehlivých historických pramenů. V Tišnově bude působit sám, protože dosavadní kaplan R. D. Mgr. Michal Cvingáf byl ke stejnému termínu ustanoven duchovním správcem ve farnostech Lysice a Bedřichov Farnost otce Josefa Rybeckého srdečně vítá a přeje mu hodně úspěchů a radosti na tišnovské vinici Páně.

Jan Kos, kronikář farnosti

Hlavním sponzorem webové verze pro Září 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: