Marie Ochrymčuková – Obrazy

Marie Ochrymčuková – Obrazy

Pod výše uvedeným názvem pořádá Klub přátel výtvarného umění v Tišnově a obec Železné, pod záštitou starosty města Tišnova Bc. Jiřího Dospíšila, výstavu obrazů tišnovské výtvarnice…
Stránka 4 z 7