Na co se můžete těšit

Na co se můžete těšit

Do roku 2022 vstupujeme s přáním připravit pro rodiče s dětmi z Tišnova a okolí zajímavé akce a aktivity. Věříme, že se s vámi ve Studánce setkáme na kroužcích, kurzech, přednáškách, besedách nebo na kulturních akcích, které každoročně pořádáme. Pravidelný program ve Studánce začne v týdnu od 10. 1. 2022.

Hned začátkem roku se můžete těšit na interaktivní workshop s psychoterapeutkou MUDr. Taťjanou Horkou na téma „Výchovné vzorce aneb co přenášíme na děti ze své původní rodiny“ (22. 1.). Cílem workshopu je uvědomit si, do jaké míry vychází naše jednání z výchovných vzorců našich rodičů, jak tyto struktury uzavřít a jak být ve výchově více sám sebou.

V lednu také začíná třídílný cyklus seminářů „Sebevědomě k novým příležitostem (nejen) na trhu práce“ s kariérní poradkyní Mgr. Petrou Šnepfenbergovou (25. 1., 15. 2., 1. 3.). Při společných praktických a sebezkušenostních setkáních bude příležitost zastavit se, zmapovat své možnosti a priority pro vstup či návrat do práce a pojmenovat: kdo jsem, kde jsem a kam mířím.

Na jaře 2022 se budeme věnovat i citlivému tématu „Jak mluvit s dětmi o sexu“ s Evou Novákovou, lektorkou sexuální výchovy pro MŠ a ZŠ. Jako rodiče jsme autoritou, která předává dětem zdravé hodnoty o tom, co je a co není v pořádku. Je důležité, aby tato témata rodiče s dětmi otevřeli dříve, než to za ně udělá internet. Tématu rodičovství se budeme věnovat i s Mgr. Zuzanou Masopustovou v její přednášce „Dokonalá matka – dosažitelný cíl nebo cesta do pekel?“

Cílem semináře je otevřít oči všem, kteří mají pocit, že jako rodiče selhávají. V další přednášce s názvem „Raná citová vazba jako základ harmonického rozvoje osobnosti dítěte“ se s doc. Mgr. Lenkou Lacinovou, Ph.D., zaměříme na období raného dětství. Zážitky z raného dětství totiž celoživotně nastavují způsob navazování a udržování mezilidských vztahů.

Před prázdninami ve Studánce přivítáme ještě Mgr. Stanislavu Emmerlingovou, autorku knihy Vidím to jinak. Dlouhodobě se profesně věnuje dětem s poruchami učení. V přednášce „Jak předcházet problémům s učením“ vysvětlí rodičům souvislosti mezi odchylkami v pohybovém vývoji v raném dětství a poruchami učení později ve školním věku. Pokud si rodiče budou těchto souvislostí vědomi, mohou svým dětem lépe a hlavně dříve pomoci.

V červnu už tradičně nabídneme kurz „První pomoc u kojenců, batolat a předškolních dětí“. Cílem prakticky vedeného semináře je naučit rodiče  správně reagovat v situacích, které ohrožují život dítěte. Kurz vede Mgr. Lucie Škodová, vystudovaná zdravotnická záchranářka a lektorka první pomoci. Na podzim se můžete těšit na dvě přednášky Mgr. Jiřího Haldy na téma „Důvěra jako klíč k dobrému vztahu s dítětem“ a „Jak pracovat se strachem v nás a v našich dětech“.

V nadcházejícím roce je rozhodně na co se těšit. Přejeme vám nejen pevné zdraví, ale také chuť objevovat, hledat nové souvislosti a vidět běžné věci novým pohledem. Pokud vám k tomu Studánka bude nápomocná, budeme velmi rádi. Těšíme se na setkání v roce 2022.

Radka Štěpanovská, Zuzana Kurdiovská

Další článek:
Předchozí článek: