Nařízení dovolené zaměstnavatelem

Nařízení dovolené zaměstnavatelem

Vážení zaměstnanci, nadešel čas jara a s tím nepochybně i plánování letní dovolené, kterou je zapotřebí mít „zamluvenou“ u zaměstnavatele včas. Dovolenou si nejen že můžete ,,naplánovat“ sami s následným schválením zaměstnavatele, ale zaměstnavatel je dle zákoníku práce oprávněn a  zároveň povinen vám ji nařídit. Právě na problematiku nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele dle zákoníku práce se v tomto článku blíže zaměřím.

Obecně platí, že dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené, a to tak aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce roku, v němž vzniklo právo na dovolenou. Zaměstnavatel je při určování rozvrhu čerpání dovolené mj. povinen  zohlednit oprávněné zájmy zaměstnance, avšak nařízení dovolené může provést bez jeho souhlasu. Přitom platí, že alespoň jedna část dovolené musí činit nejméně 2 týdny vcelku. Zaměstnavatel je limitován podmínkou písemného oznámení čerpání dovolené zaměstnanci alespoň 14 dnů předem.  Opět není vyloučena dohoda na kratší lhůtě.

Zaměstnavatel nesmí určit dobu čerpání dovolené na dobu, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, kdy je zaměstnankyně na mateřské dovolené, kdy je zaměstnankyně/zaměstnanec na rodičovské dovolené.

Čerpání dovolené je dále zaměstnavatel povinen určit tak, aby zaměstnanec dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém mu právo na dovolenou vzniklo. Pokud však dovolená nemůže být vyčerpána do konce roku, v němž na ní zaměstnanci vzniklo právo, musí zaměstnavatel určit čerpání dovolené tak, aby byla vyčerpána do konce následujícího kalendářního roku.  Zaměstnavatelovo dispoziční oprávnění je limitováno datem 30. června následujícího roku, kdy neurčí-li zaměstnanci čerpání dovolené do uvedeného data, má zaměstnanec právo určit si čerpání dovolené sám.

Pokud by byl zaměstnanec během čerpání dovolené např. uznán dočasně práce neschopným, dovolená se zaměstnanci přerušuje, nedohodl-li se se zaměstnavatelem na jejím čerpání v této době. Mezi uvedené překážky nepochybně patří i nástup mateřské a rodičovské dovolené, nyní i nařízená karanténa. Do dovolené se nezapočítává státní svátek v době trvání dovolené, pokud připadl na den, ve kterém zaměstnanec jinak vykonává práci.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Služba je poskytována bezplatně.

František Halml, Poradna Porta

Poradna Porta Tišnov – odborné sociální poradenství je spolufinancováno Jihomoravským krajem, realizováno za finanční podpory města Tišnova a je spolufinancováno z prostředků EU.

Další článek:
Předchozí článek: