Ohlédnutí za letními Art campy v galerii

Ohlédnutí za letními Art campy v galerii

Letošní prázdninový čas nám obohatily v Galerii Josefa Jambora dva Art campy, pořádané formou příměstských táborů, Swist krajinou Ireny Iškievové a Světy za skříní Radky Kaclerové. Specifikum galerijních výtvarných dílen spočívá v jejich přímé návaznosti na aktuální výstavu, která se v době jejich pořádání v galerii prezentuje. Výstava vytváří prostředí, s nímž se děti během dílen důkladněji seznamují. Záleží na lektorovi, který aspekt z výstavy si sám vybere, aby ho účastníkům hravou edukativní formou přiblížil. Nejatraktivnější je pro děti poznávání a praktikování formálních postupů, které umělec na výstavě ve svých dílech prezentuje.

Swist krajinou

Art camp s Irenou Iškievovou využil k inspiraci účastníků nejen komiks a ilustraci pedagogů a studentů Sutnarky, ale také malířská díla Josefa Jambora a téma krajiny v kontextu současného umění. Během krátké doby vyměřené pěti dny se děti věnovaly knižní vazbě a vytváření vlastních komiksů. Přihlásilo se 18 účastníků od pětiletých po „teenagery“. Vymysleli si vlastní komiksový příběh, který svázali do vlastnoručně připraveného leporela. Hravou formou se seznámili s obrazy Josefa Jambora. K výukovému programu přispěla vymýšlením hravých kvízů Barbora Svátková z Muzea města Brna. Zpestřením Art Campu byla tvorba s Tomášem Rybníčkem. Získali jsme základní informace o zobrazování krajiny ve městě, perspektivě, kompozici obrazu a o teorii barev. Nečekaným hostem art campu byl grafik Pavel Coufalík, který uvedl děti do světa akční malby Jacksona Pollocka. Pod jeho vedením jsme pojednali obálku katalogu k aktuální výstavě abstraktními barevnými kompozicemi technikou Pollockova „drippingu“. Na malou chvilku jsme se stali expresivními malíři. Na závěr Art campu jsme uspořádali vernisáž pro rodiče. Během ní se uskutečnila performance v galerijní zahradě a účastníci provedli své blízké interaktivní instalací svých prací v exteriéru. Děkujeme za účast externím lektorům Barboře Svátkové a Tomáši Rybníčkovi za obohacení programu a Pavlu Coufalíkovi za akci stříkané malby katalogových obálek.

Světy za skříní

Cílem Světů za skříní Radky Kaclerové bylo seznámit děti s technikou animace. Prošly si přípravou námětu, scénáře, animací a natáčením, střihem a obrazovou i zvukovou postprodukcí. Zájem byl nečekaný, sešlo se 24 zájemců, rozdělených do skupin, v nichž se děti mohly na chvíli stát režiséry, výtvarníky, scenáristy i animátory. V posledním srpnovém týdnu se tak v galerii rozvíjely roztodivné a magické světy za skříní a zkoumalo se, jak se vše pohybuje. Vytvářely se světy v krabicích, vyráběly se optické hračky s podivnými názvy: thaumatrop, zoetrop a flipbook, dávaly se do pohybu, animovaly se příběhy o dracích, zlých psech, sladkých čokoládách či kaštanových obyvatelích bloudících po cizích příbytcích. Pro nemalý počet účastnic tábora se hlavním tématem týdne stal život a dobrodružství koně. Uskutečnil se výlet na Květnici a v pátek vernisáž s módní přehlídkou s neobyčejnými kostýmy, divadelním mini představením ze světa koní a prezentace vytvořených videí s animacemi za účasti Tišnovské televize. Děkujeme všem dětem s knírkem i bez knírku, oběšeným nevěstám, vílám, poustevníkům, Gandalfům, princezně se služebnými, tajemným temným postavám a koním! A děkujeme Studiu Scala v Brně, a především lektorce Kamile Restrepo za zapůjčení techniky, vedení animačních dílen a skvělou atmosféru.

Úspěšné Art campy v galerii přilákaly pozornost dětí z Tišnova, blízkého okolí, i ze vzdálených měst, jako jsou Pardubice a Praha, které trávily léto u svých blízkých v Brně a Tišnově. Byla pro nás radost s dětmi pracovat, pozorovat a rozvíjet jejich výtvarné nadání, u některých opravdu mimořádné! Budeme ve výtvarných dílnách pokračovat i v roce 2020 nejen o letních, ale také poprvé již o jarních prázdninách, a také o sobotách a nedělích, případně v týdnu  speciálními dílnami vedenými jako bonus v angličtině! Těšte se, těšíme se na vás!

Irena Iškievová, Radka Kaclerová, Marta Sylvestrová

Foto: archiv Galerie Josefa Jambora

Další článek:
Předchozí článek: