Projekt MOVE Week v Tišnově

Projekt MOVE Week v Tišnově

MOVE Week je každoroční celoevropská akce, jejímž cílem je poukázat na výhody aktivního životního stylu a pravidelných sportovních a pohybových aktivit. Jedná se o týdenní festival sportu, který je stěžejní událostí kampaně NowWeMove zaměřené na propagaci tělesných aktivit.

Letošní ročník, jenž byl z evropského hlediska již pátý, probíhal v týdnu od 27. května do 2. června.

Česká obec sokolská je jedním ze zakládajících členů Mezinárodní asociace pro sport a kulturu (ISCA), která MOVE week pořádá. Do loňského ročníku se zapojilo téměř tři a půl milionu účastníků z 38 zemí v Evropě a v Latinské Americe.

V letošním roce se v rámci projektu konalo přes tisíc různých událostí po celé Evropě. Česká republika zorganizovala celkem 83 akcí, což byl celkově pátý největší počet ze všech zúčastněných zemí. S účastí více než šedesáti obcí tak velmi výrazně přispěla celému festivalu. Většina událostí probíhala právě pod záštitou České obce sokolské.

V Sokole Tišnov se konal po celou dobu Týden otevřených dveří. Zájemci se mohli přijít podívat do jakékoli hodiny Sokola a třeba si i zacvičit. Pozvání se neomezovalo jen na děti, Sokol nabízí pohyb i dospělým či seniorům. V pondělí 27. května navíc v rámci projektu připravily starší žákyně oddílu všestrannosti (gymnastiky) zábavné odpoledne pro děti. Na hřišti Sokola uspořádaly tišnovské gymnastky pod vedením cvičitelek Jany Wágnerové, Evy Brázdové, Nicol Strakové, Moniky Burianové a Pavly Musilové zábavné soutěže, úkoly a cvičení pro děti všech věkových kategorií.

Na celkem třinácti stanovištích si děti od dvou do dvanácti let mohly vyzkoušet různé sportovní disciplíny. Z atletických sportů byly nachystány překážky, běh a skok do dálky. Na hřišti se objevila stanoviště s náčiním moderní gymnastiky (švihadla a obruče), akrobacie na žíněnce i florbal. Pro menší děti byla připravena zábavná dráha, vhazování míče do koše, hod frisbee a další. Cvičenky přistoupily k organizaci odpoledne velmi kreativně a zodpovědně, úkoly na jednotlivých stanovištích přizpůsobovaly věku dětí. Po absolvování úkolů pak na přítomné děti čekaly odměny v podobě sladkostí a reklamních předmětů. Celou akci navštívilo více než padesát dětí se svými rodiči. Také počasí nám přálo a děti odcházely spokojené.

Za pomoc při organizaci děkujeme gymnastkám Sokola Tišnov Janě Kropáčkové, Kateřině Kramářové, Natálii Mazálkové, Beátě Slabákové, Nicol Šedové, Valentýně Strakové, Karolíně Strakové, Sofii Bínové, Lucii Juříčkové, Kristýně Havlátové, Lucii Ondráčkové, Natali Dvořáčkové a také příchozím rodičům, kteří přiložili ruku k dílu, když bylo třeba. Odměny pro děti zaslala ČOS odbor všestrannosti a T. J. Sokol Tišnov.

Jsme rádi, že se pondělní odpoledne i celý týden věnovaný projektu MOVE Week v Tišnově vydařily, a těšíme se na příští rok. Více informací o projektu nalezne čtenář na stránkách moveweek.eu.

Nestihli jste přijít k nám během týdne MOVE Week? Nevadí! Do Sokola si můžete přijít zacvičit kdykoli!

Pavla Musilová

Foto: archiv T. J. Sokol Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: