Seznamte se s výsledky a vyhodnocením nedávného strategického dotazování

Seznamte se s výsledky a vyhodnocením nedávného strategického dotazování

Město Tišnov v rámci projektu „Profesionalizace
Městského úřadu v Tišnově“,
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/000291,
který je podporován z fondů EU v rámci
OPZ, kromě vzdělávání svých zaměstnanců
také zpracovává Strategický plán
pro město Tišnov pro roky 2021–2025,
který navazuje na plán aktuálně realizovaný.
Na tvorbě a přípravě dlouhodobého
strategického plánu je vždy dobré pracovat
společně. Důvod je jasný: zodpovědnost
za naši budoucnost. V tomto plánu
je třeba vyjasnit dlouhodobé cíle a priority
rozvoje a rozvrhnout jednotlivé rozvojové
činnosti na nejbližší roky. Dobrý strategický
plán umožní lépe využít finanční
prostředky města a je také důležitým
podkladem pro získávání prostředků
dotačních.
Vzhledem k výše uvedenému se radnice
ve spolupráci s externí firmou GaREP,
spol. s r. o., letos koncem června obrátila
na tišnovskou veřejnost s nabídkou spolupráce
na tomto projektu, a to prostřednictvím
speciálního Strategického dotazníku.
Ten bylo až do konce července možné
vyplnit on-line na adrese http://strategie.
tisnov.cz nebo v papírové podobě (příloha
Tišnovských novin č.7), a sdělit tak názory
na budoucnost města, nápady a podněty
k zamyšlení při plánování aktivit
a těžišť zájmu i rozvoje v nejbližších
letech. Tento dotazník a hlavně výstupy
z něj jsou součástí analytické části projektu,
která byla spolu s popisem celkové
sociodemografické situace ve městě vypracována
počátkem září. Souhrnné vyhodnocení
dotazníkového šetření bylo
mimo jiné dne 24. 9. 2018 projednáno
na zasedání Rady města a nyní se s výsledky
můžete seznámit také Vy.
Příležitosti vyplnit strategický dotazník
využilo 600 tišnovských občanů,
nejvíce ve věku mezi 26 a 49 let. Dobře
se ve městě žije 75 % respondentům, naopak
špatně se cítí pouze 6 %. O tom, co
se v Tišnově nejvíce líbí i nelíbí, se dozvíte
ve shrnujícím dokumentu v odkazu
na konci textu. V případě budoucích investic
byla vyslovena jednoznačná podpora
dobudování a rekonstrukci místních
komunikací (téměř 68 % respondentů),
s odstupem také řešení problémů dopravy
ve městě (51 %) a dobudování a rekonstrukci
chodníků (46 %).
V šetření byl zjišťován i názor na konkrétní
investiční záměry města. Největší podporu
získala myšlenka zrekonstruovat
náměstí. Pro rekonstrukci je přes 70 %
respondentů. Podobně vysokou podporu
rekonstrukce areálu letního kina
a za třetí nejvýznamnější investici respondenti
považují vybudování smuteční síně
a nové MŠ v sídlišti Na Honech.
Ke konci roku 2018 bude zveřejněn
pracovní návrh dokumentu k vyjádření
občanů a návazně proběhne diskuzní
setkání s občany. Vyjadřovat se budete
moci i osobně, e-mailem nebo přes
Facebook města v diskuzní skupině
ke strategickému plánu. O postupu
prací a aktuálních možnostech zapojení
budete průběžně informováni na webu
města, v Tišnovských novinách a prostřednictvím
Mobilního rozhlasu.
Více na http://strategie.tisnov.cz

Jiří Dvořák, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: