Strážníci opět měřili rychlost v ulicích Tišnova

Strážníci opět měřili rychlost v ulicích Tišnova

Téměř po roce bylo Městskou policií Tišnov v měsíci červenci 2018 opět uskutečněno preventivní měření rychlosti jedoucích vozidel. Místo měření nebylo vybráno náhodou, ani účelově, ale tak jako ve většině případů na základě žádosti a opakovaných stížností občanů. Tímto místem byla ulice Na Honech, kde je rychlost omezena na 30 km/hod.

Tato ulice svým stavebním řešením, kdy se jedná o mnohasetmetrový rovný úsek komunikace, přímo vybízí k sešlápnutí plynového pedálu. Ale pozor, zdání klame, protože ulice, ač se nezdá, je pro dvě vyhýbající se vozidla úzká a možnost sledovat bezpečně okolí je omezena parkujícími vozidly v celé její délce. Nikdy nemohu vědět, kdo vběhne do komunikace mezi parkujícími vozidly, ať už je to dítě nebo pes, a problém je na světě. I když je zde rychlost omezena dopravní značkou, nápisem na vozovce a usměrňována informačním měřícím systémem, přesto není výjimkou i osmdesátka na tachometru.

Přehled o počtu projíždějících vozidel a jejich rychlosti umožňuje zmiňované měřící zařízení. Pro překročení nejvyšší povolené rychlosti bylo na místě projednáno osm řidičů, jejichž rychlost se vesměs pohybovala kolem 50 km/hod. Každé prokázané překročení rychlosti připraví řidiče nejen o peníze, ale současně následuje záznam do karty řidiče doprovázený odpovídajícím bodovým hodnocením. Jsem přesvědčen, že veškerá rizika a patálie spojené s překročením rychlosti nestojí za ušetřených pár minut.

Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla

Jistě někteří z řidičů zaznamenali, že ačkoliv za stěračem svého vozidla nalezli VÝZVU pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku, umístěnou strážníkem pro podezření ze spáchání přestupku, a nereagovali na ni, přesto jim přišla domů od odboru dopravy výzva k uhrazení pokuty, aniž byl přestupek projednán.

Tento postup je zcela legitimní a umožňuje jej ustanovení § 125 f, odst. 2 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Obecně je tomu tak, že u vybraných přestupků, např. překročení rychlosti nebo zákazu zastavení a stání (parkování) je za provoz vozidla odpovědný provozovatel vozidla. Pokud nereaguje řidič, uhrazení pokuty je posléze na provozovateli vozidla. Pokud by nereagoval ani provozovatel vozidla, může být v konečné fázi uložena pokuta až do výše 10 000 korun. Z výše uvedeného vyplývá, že nereagovat na VÝZVU se nevyplácí a v našem případě je nejlevnější a nejrychlejší cestou cesta k nám na služebnu městské policie.

Jiří Sokol, vedoucí strážník MP Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: