O dopravě a bezpečnosti s Václavem Šikulou

O dopravě a bezpečnosti s Václavem Šikulou

Ulice Brněnská prochází již od loňského léta rekonstrukcí, probíhají práce podle plánu?

Z mého pohledu probíhají velmi dobře, včetně výstavby kanalizace na ulici Mrštíkova (Trnec), dokonce jsme na tom kvůli mírné zimě lépe, než se očekávalo, práce probíhají na více místech najednou, zdá se, že rekonstrukce kanalizace a vodovodu se stihne v určeném termínu.

Jaké další rekonstrukce a opravy komunikací nás letos čekají?

Bohužel to není poslední velká akce, aktuálně plynárny připravují rekonstrukci plynu v ulicích Riegrova a Černohorská, práce by měly začít již od začátku dubna a skončí po prázdninách. Firma začne rekonstrukci od křižovatky pod ZŠ nám. 28 října a bude pokračovat až za tišnovskou nemocnici a současně se bude pracovat i na ulici Černohorská až k novému hřbitovu. Práce budou v uvedených ulicích (až na pár týdnů, kdy bude nutné uzavřít úsek mezi ZŠ nám. 28 října a Sokolovnou), prováděny za provozu a budou se dotýkat hlavně chodníků a parkovacích stání, budou nutné i zásahy do vegetace v ulici Riegrova, které se každému nemusí jevit příjemné, ale jsou nezbytné. Doufáme, že se v uvedených ulicích podaří navázat rekonstrukcí vody a kanalizace, neboť stavba je již vyprojektována a povolena. Jakmile budeme znát přesné termíny a rozsah prací, vše zveřejníme standardními cestami – web, facebook, mobilní rozhlas, Tišnovské noviny i televize.

V posledních týdnech vznikají nové jednosměrné ulice, je to trend, který se bude objevovat i do budoucna?

Rozhodně ano, je to trend, který je motivován generelem dopravy a v rámci zklidnění provozu v celém městě, je to další dílčí opatření. Do budoucna připravujeme změny směru jízdy v ulicích Na Hrádku, Bezručova, Dvořáčkova a Horova. Je třeba připomenout, že se tak děje i v reakci na zvýšení bezpečnosti a nedostatek počtu parkovacích míst ve městě, protože každým zřízením jednosměrky se nabízí možnost legálně parkovat v těchto ulicích. Další parkovací místa navíc nedávno vznikla na odstavných plochách u Centra sociálních služeb nebo v ulici Hornická.

Placené parkování v centru – dlouho diskutovaná a v Tišnově dosud nevídaná záležitost, jak si stojíme po půl roce provozu?

Od 1. července 2017 se na parkovišti zaregistrovalo k poplatku 61 tisíc vozidel, což je v průměru více než 400 vozidel denně, jsou však dny, kdy je to až 500 vozidel. Počáteční obavy několika podnikatelů, že zde nikdo nebude parkovat, se ukázaly jako liché, stal se přesný opak, vozidel zde parkuje mnohem více než před zavedením tohoto kroku. Rozhodně to byl krok správným směrem, o čemž slýchám často nejen od obyvatel Tišnova a Tišnovska.

Jihomoravský kraj provádí v okolních obcích opravy krajských komunikací, není dojíždění do práce z/do Tišnova pro řadu občanů komplikované?

Určitě to některým občanům dojíždění ztěžuje. Firmám se komplikuje zásobování nákladními vozidly, např. kvůli některým podnikatelům na Trnci bude muset SÚS JmK zvyšovat výšku podjezdu pod viaduktem u hasičů. Nicméně všechny rekonstrukce jsou nutné a není možné je provádět za provozu. Komfort, který s novými komunikacemi následně získáme, bude zajisté stát za to.

Zeptám se i na vaši další problematiku a tou je městská policie, jak jste s ní spokojen?

Já jsem přesvědčen, že městská policie je v Tišnově potřeba, její rozšíření až na současných 5 strážníků odpovídá potřebám, což se ukázalo třeba i v souvislosti s protikuřáckým zákonem, který vyhnal návštěvníky hospod do ulic. Někteří obyvatelé okolních nemovitostí si stěžují na hluk v ulicích, berou to jako rušení nočního klidu. Proto je pohyb strážníků kolem těchto zařízení již samozřejmostí.

Jaké jsou vlastně hlavní priority a činnost městské policie?

Obecně je hlavní prioritou dodržování veřejného pořádku v ulicích města, máme tu i řadu problémů s parkováním, které vyplývají z neustálého nárůstu počtu registrovaných vozidel. Městská policie navíc vyjíždí na základě telefonických výzev o pomoc, spolupracuje s živnostenským a sociálním odborem městského úřadu, nemalou součástí jejich práce je i prevence, které je třeba se věnovat od útlého věku, tedy od mateřské nebo základní školy. Během jejich činnosti se podařilo odhalit i několik celostátně hledaných osob, probíhá velmi dobrá součinnost s Policií ČR, se kterou si navzájem strážníci vycházejí vstříc. Městská policie se také stará o odemykání, zamykání a kontrolu sportovišť a hřbitovů, což je činnost, kterou jsme nedávno převzali od bezpečnostní agentury. Za loňský rok máme odchyceno 29 psů, z toho 10 se vrátilo majitelům díky nově zavedeným známkám. Ostatní se podařilo vrátit díky dobré komunikaci s občany a nemuseli tak být odváženi do útulku. Současný kotec pro dočasný pobyt odchyceného psa, který je umístěn na technických službách budeme zřejmě i rozšiřovat, neboť tuto službu hodláme nabídnout i některým okolním obcím.

Jak se osvědčilo rozšíření úředních hodin městské policie?

Nově vykonáváme noční směny i v pátek a v sobotu. Toto rozšíření pracovní doby považuje za nezbytné, bezpochyby to byl krok dobrý a nutný. Téměř každou noc vyjíždějí strážníci k nějakému oznámení a rozhodně se v těchto dnech a hodinách nenudí. Kromě výjezdů se věnují právě podnikům, kde probíhá noční provoz, provozovatelé i zákazníci si na ně již zvykají a je vidět, že městská policie si našla v Tišnově své místo a lidé je přijali jako nezbytnou součást života města.

 

Roman Skřepek, Odbor kanceláře starosty a vnějších vztahů

Václav Šikula, 1. místostarosta Tišnova. Foto: Roman Skřepek

Další článek:
Předchozí článek: