Zářijové kalendárium Tišnovska

Zářijové kalendárium Tišnovska

 1. ZÁŘÍ

PŘED 40 LETY

Ve čtvrtek 1. 9. 1977 začalo vyučování zvláštní školy v budově bývalé ozdravovny v Předklášteří. Škola sem byla přestěhována ze svého dosavadního působiště na Bezručově ulici, kde byla původně chlapecká a později mateřská škola. Nové prostory v Předklášteří umožnily navýšení dosavadního počtu 37 žáků.

PŘED 25 LETY

V úterý 1. 9. 1992 byla zahájena činnost firmy Koral. Vznikla po rozpadu někdejších Závodů S. K. Neumanna; z nich se oddělily znovuobnovené firmy A. Mouka a Kv. Řezáč, které ovšem o zbývající část původních prostor neměly zájem a Fond národního majetku proto vypsal soutěž, v níž zvítězil projekt vypracovaný zaměstnanci bývalého závodu. Základním programem Koralu se stala výroba širokého sortimentu různě tvarovaných sklolaminátových profilů. V čele firmy stojí od jejího počátku dodnes Jan Vlach.

 

 1. ZÁŘÍ

PŘED 125 LETY

V pátek 2. 9. 1892 došlo k opětovnému založení tišnovského Sokola. Původní Sokol, založený v roce 1870, ukončil o šest let později formálně svoji činnost. Obnovit jeho existenci se podařilo teprve za dalších 16 let odchovanci pražského Sokola JUDr. Josefu Drbalovi, který působil jako koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Václava Šíleného. Nová jednota byla založena na ustavující schůzi za účasti 37 přítomných, kteří zvolili 12členný výbor; starostou se stal Josef Drbal.

 

 1. ZÁŘÍ

PŘED 135 LETY

V neděli 3. 9. 1882 se uskutečnilo sloučení hasičských spolků v okrese tišnovském a bystřickém. Vznikl tak vůbec první župní svaz tohoto druhu v celém tehdejším Rakousko-Uhersku. Hlavní zásluhu na jeho vytvoření měl lékárník František Svoboda, který se také stal jeho prvním starostou a zasedal i v Ústředním hasičském výboru moravském.

 

 1. ZÁŘÍ

PŘED 25 LETY

V sobotu 5. 9. 1992 byla při rekonstrukci rakousko-pruské bitky poškozena kašna na náměstí Míru. Výpravné představení realizovali členové klubů vojenské historie z celé republiky. Po řadu měsíců pak byla kašna v péči restaurátorů a její oprava stála několik set tisíc korun. Na své místo se opravená kašna dostala teprve na podzim 1995.

 

 1. ZÁŘÍ

PŘED 185 LETY

V neděli 9. 9. 1832 se v Doubravníku narodil Osvald Životský, stavitel železniční tratě Tišnov – Žďár nad Sázavou. V roce 1855 dokončil studia na brněnské technice a ve službách Generálního podnikatelství bratří Kleinů se jako inženýr zúčastnil projektování a staveb celkem 900 kilometrů železničních drah v Uhrách, Čechách i na Moravě. V roce 1885 zahájil samostatnou podnikatelskou činnost, v rámci které realizoval v létech 1903–5 také zdejší „Horku“, díky níž došlo k vlakovému propojení Brna s Havlíčkovým (tehdy Německým) Brodem. Osvald Životský zemřel 21. 5. 1920.

 

 1. ZÁŘÍ

PŘED 155 LETY

V neděli 14. 9. 1862 byla rozhodnutím obecního zastupitelstva zřízena farní hlavní škola o čtyřech třídách. Vyučovací řečí v prvních třech ročnících byla čeština, ve čtvrtém se učilo německy. Některé vyšší třídy byly umístěny mimo školní budovu přímo na radnici. Řídícím učitelem se po určité době stal rodák z Ivančic Maximilián Ševčík, ovšem skutečný post ředitele školy měl zastávat vždy tišnovský farář, jímž byl v době založení školy Josef Fetter.

 

 1. ZÁŘÍ

PŘED 80 LETY

Ve středu 15. 9. 1937 zemřel hudební pedagog Josef Moučka. Narodil se 23. 3. 1865 v Deblíně, během studií na brněnském gymnáziu zpíval ve sboru Leoše Janáčka. Dále absolvoval dva ročníky učitelského ústavu v Příboře a vykonal několik odborných hudebních zkoušek. Jeho první učitelská místa byla v Předklášteří a v Lomnici u Tišnova, poté působil zejména v Moravských Budějovicích. Byl autorem několika zpěvníků pro školy a metodiky vyučování zpěvu pro učitele.

 

 1. ZÁŘÍ

PŘED 45 LETY

V neděli 18. 9. 1972 zemřel v Brně architekt a urbanista Bohuslav Fuchs, který svým moderním dílem zásadně ovlivnil vývoj české architektury. Narodil se 24. 3. 1895 ve Všechovicích na střední Moravě, vystudoval pražskou Akademii výtvarných umění a poté realizoval řadu staveb, z nichž především brněnský Hotel Avion, Zemanova kavárna, lázně Zábrdovice nebo Zelená žába v Trenčianských Teplicích patří mezi stěžejní díla moderní epochy. Podle návrhu, vytvořeného společně s Jindřichem Kumpoštem, byla v Tišnově postavena v roce 1933 Městská spořitelna – budova, v níž dnes sídlí Komerční banka. Prací, které za první republiky realizoval či alespoň plánoval v našem městě, je ovšem více (dostavba dívčí měšťanky, Kosíkova vila aj.). Ceněný je rovněž jeho projekt továrního sídliště rodinných domů v nedalekých Skryjích.

 

 1. ZÁŘÍ

PŘED 35 LETY

V neděli 19. 9. 1982 zemřel malíř a učitel Bedřich Vala. Narodil se 6. 3. 1909 v Nedvědici, v Modre na Slovensku absolvoval učitelský ústav a od roku 1943 působil jako učitel výtvarné výchovy a dějepisu. Téhož roku se stal hostujícím členem Spolku výtvarných umělců moravskoslezských Aleš. Byl spoluautorem plakátu vydaného v roce 1959 k oslavám 700 let města Tišnova. V jeho tvorbě převládaly krajiny, především z Tišnovska, Jeseníků, zajímavé jsou i motivy moře z doby jeho pobytu v bulharském Sozopolu.

 

 1. ZÁŘÍ

PŘED 205 LETY

V pátek 25. 9. 1812 se narodil hrabě Alois Serényi, od roku 1854 majitel lomnického rodového panství. Vystudoval práva a filozofii, zastával několik významných postů v uherské justici. V roce 1837 se oženil s dcerou hraběte Žerotína Ernestinou, manželství ale zůstalo bezdětné. V roce 1879 byl jmenován doživotním členem panské sněmovny, dva roky také zastával funkci předsedy Moravské zemědělské společnosti a byl i předsedou okresního silničního výboru. Proslul jako štědrý mecenáš místních spolků. Zemřel 26. 8. 1893.

PŘED 155 LETY

Ve čtvrtek 25. 9. 1862 se v Tišnově narodil Vladimír Josef Procházka, významný geolog, paleontolog a mineralog. V roce stého výročí úmrtí (zemřel 30. 10. 1913) byl jmenován in memoriam čestným občanem města Tišnova. Více se o něm dočtete v příštím čísle v rámci seriálu o čestných občanech.

 

 1. ZÁŘÍ

PŘED 45 LETY

V úterý 26. 9. 1972 zemřel bývalý předseda MNV Tišnov PhDr. Karel Krejčí. Funkci zastával necelý rok mezi zářím 1945 a červencem 1946. Narodil se 17. 2. 1893 v Boskovicích, v Tišnově působil v létech 1924–48 jako učitel zeměpisu a dějepisu na gymnáziu, poté byl deset let přednostou obrazárny Moravského muzea, později Moravské galerie. Do tišnovských dějin se zapsal nejen svou účastí v odboji a veřejným působením, ale také jako umělecký historik. Mimo jiné napsal monografie o sochaři Josefu Břenkovi, o díle Ondřeje Schweigla na Tišnovsku a další.

PŘED 40 LETY

V pondělí 26. 9. 1977 byl slavnostně otevřen nový Dům pečovatelské služby, vybudovaný nedaleko nemocnice pod Klucaninou. Stavba vznikala po dobu tří let a měla hodnotu 3,5 miliónu tehdejších Kčs. V objektu bylo k dispozici 16 jednolůžkových a šest dvoulůžkových pokojů pro celkový počet 28 spoluobčanů seniorského věku, společná jídelna či klubovna s televizí. O obyvatele domu se staraly dvě pečovatelky, návštěva lékaře byla plánována jednou týdně.

 

Václav Seyfert, redaktor TN

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: