Rybářské mistrovství ČR na Svratce

Rybářské mistrovství ČR na Svratce

Řeka Svratka je mezi rybáři, zejména muškaři, pojmem. Jednak je zpravidla dobře zarybněna, díky pobočnému spolku Moravského rybářského svazu Tišnov, který obhospodařuje revír Svratka 7-8, od

nedvědického splavu až do Březiny, ale hlavně se o ní ví i v zahraničí, neboť se zde pořádají každoročně Mezinárodní muškařské závody, a to již od roku 1967.

Letos byl Moravský rybářský svaz pověřen uspořádáním 31. mistrovství ČR v lovu ryb udicí na umělou mušku. Toto významné klání se uskutečnilo od pátku 2. června do neděle 4. června, na revíru Svratka 7-8. Již v pátek se od rána sjížděli první závodníci, aby si řeku osahali a využili času k intenzivnímu tréninku na dobře zarybněné vodě, zejména pstruhem obecným. Trénink probíhal mimo závodní úseky, které byly hájeny již od 19. května.

Mistrovství se zúčastnilo osm čtyřčlenných družstev mužů z jednotlivých územních svazů – ÚS Jihočeský, ÚS Východočeský, ÚS Západočeský, ÚS Středočeský, ÚS Severočeský, ÚS Moravskoslezský, ÚS Praha a pořádající Moravský rybářský svaz. Do této vrcholné soutěže se zapojují i ženy, ale letos byla účast slabá a přijely jen čtyři z různých ÚS.

Vlastní závod probíhal podle platného soutěžního a závodního řádu LRU muška 2017. Hodnotily se všechny ulovené ryby bez omezení velikosti, s výjimkou ouklejky pruhované, která je ze zákona chráněna. Polovina závodníků vždy loví ryby, druhá jim dělá rozhodčího a tak se to střídá. Každý účastník absolvoval v sobotu a v neděli jeden tříhodinový závod, na dvou různých lokalitách, v trvání 1,5 hodiny.

Již v sobotu dopoledne bylo za krásného počasí v prvním závodě od Prudké po Borač uloveno 1 119 ks lososových ryb. Ivan Vančura ze Středočeského ÚS ulovil 115 ks hodnotitelných ryb. Odpolední závod nebyl tak úspěšný, neboť vírská přehrada pustila zvýšenou vodu a to mělo vliv na počet úlovků – byl nižší. Přesto bylo celkem uloveno 669 ks ryb a nejvíce jich vytáhl z řeky David Chlumský – 65 ks, z ÚS Praha.

Nedělní dopolední závod proběhl opět za pěkného počasí, a to na dalším, ještě neprochytaném úseku od splavu v Doubravníku až po Prudkou. Ryby „žraly“ a celkem se jich ulovilo 1 130 ks, nejlepší závodník, opět David Chlumský, jich ulovil 125 ks. V polední přestávce proběhla kratší bouřka, ale na odpolední, poslední závod to nemělo vliv. Od 15.00 hodin se opět rozběhl. Chytilo se během něj 1 125 ks ryb a nejlepší závodník Vojtěch Ungr ze Západočeského ÚS jich zdolal 86 ks. Za celé mistrovství se ulovilo neuvěřitelných 4 043 ks lososovitých ryb, které byly ihned vráceny zpět vodě.

Po sečtení a vyhodnocení celého mistrovství pak nastala slavnostní chvíle, kdy byli vyhlášeni mistři ČR: v jednotlivcích, muži – David Chlumský z ÚS Praha, ženy – Tereza Rutová z ÚS Praha a vítězné družstvo z Moravského rybářského svazu v sestavě Antonín Pešek z tišnovského spolku, Luboš Roza, Karel Sklenář a Lukáš Starýchfojtů. První tři závodníci a tři závodnice obdrželi pohár, medaili a hodnotné věcné dary. Taktéž první tři družstva byla stejně odměněna a další družstva v pořadí obdržela věcné dary.

V závěrečných hodnoceních bylo toto mistrovství vysoko a kladně hodnoceno nejen po organizační, ale i náplňové stránce, a to jak ze strany předsedy Mor. rybářského svazu Ing. Rudolfa Milerského, CSc., místostarosty města Tišnova Ing. Karla Součka, tak i předsedy tišnovského spolku MRS Luboše Senze.

 

Jiří Malásek  

Foto: Jiří Malásek  

Další článek:
Předchozí článek: