TyJáTr FEST – Ty, já a trochu festivalu

TyJáTr FEST – Ty, já a trochu festivalu

Prázdniny se pomalu chýlí ke svému závěru a my s velkými očekáváními sledujeme blížící se datum 2. září 2016. To je den, kdy v regionu Tišnovska začne historicky první ročník putovního kulturního festivalu, na němž se nám představí amatérské divadelní, taneční a pěvecké soubory a kapely.
Z původní myšlenky uspořádat v Železném malý jednodenní divadelní festiválek se rozvinul nápad, proč nedat příležitost i ostatním umělcům. Vždyť v regionu v několika posledních letech vzniklo tolik tanečních souborů, tolik ochotnických skupin a pěveckých sborů, hudebních těles! Většina zúčastněných se zapojuje do umělecké činnosti bez nároku na odměnu, z čistého nadšení a touhy kulturně se vyžít, proč jim tedy nedat možnost se veřejně představit za hranicemi své obce, městyse či města? Uvést více představení už je pro malou obec náročné, tak proč také neoslovit spřátelené obce a nevytvořit společně něco, co může mít úspěšné pokračování i v dalších letech a v dalších obcích?
A tak vznikl projekt TyJáTr FEST, na kterém si „ty a já užijeme trochu festivalu“. Zaštítil ho dobrovolný svazek obcí Tišnovsko a prvními pořadateli se pro tento ročník staly město Tišnov a obce Předklášteří a Železné. Oslovili jsme soubory v regionu a během chvilky jsme měli tolik zájemců, že jsme hravě naplnili program na tři dny. Letos nás ve dnech 2. až 4. září čekají čtyři divadelní představení, jedno šermířské, čtyři pěvecká, dvě hudební a pět tanečních. Plus jeden host ze zahraničí. Začneme ve 14.30 hodin v parku v Předklášteří, a to tanečním vystoupením skupiny Stream dance z Dolních Louček, večer zakončí svou produkcí Ha-kapela z Tišnova. V sobotu se festival přesune do prostor lesního amfiteátru nad obcí Železné, kde nás jako první potěší pěvecké těleso LSDa z Lomnice, v podvečerních hodinách se přemístíme na hřiště v Železném, kde program uzavře STARá BANDa, a v neděli program odstartuje zahraniční host ze Seredi v 11.00 hodin v prostoru letního kina v Tišnově. Závěrečné představení zde bude patřit divadlu Prkno z Veverské Bítýšky a ukončení festivalu je plánováno na 18.30 hodin. Podrobný program naleznete na plakátech a na webových stránkách DSO Tišnovska (http://www.dsotisnovsko.cz/), facebookových stránkách (https://www.facebook.com/tyjatrfest1/) a stránkách pořádajících obcí.
Festival bude probíhat v přírodních prostorách obcí a měst, v případě velmi nepříznivého počasí bude přesunut do kulturních zázemí. Těšit se můžeme na výborné občerstvení, upomínkové předměty, ale hlavně na krásná představení pro dospělé, děti i celé rodiny. Vstupné je dobrovolné. Změny, které mohou nastat před začátkem i v průběhu festivalu, budou vždy včas oznámeny na webových stránkách, viz výše.
Veliký dík patří Jihomoravskému kraji, městu Tišnov, obcím Železné a Předklášteří, Městskému kulturnímu středisku Tišnov a dalším obcím a firmám z regionu, které se na pořádání festivalu finančně či materiálně podílejí. Bez nich by nebylo možné ho uskutečnit.
Těšíme se na všechny návštěvníky a věříme, že si tuto akci opravdu užijete!

Kamila Marek Ševčíková a organizační tým

Karasovo divadlo, Jak se stal Rumcajs loupežníkem, zdroj: archiv Karasova divadla

Inzerce
Další článek:
Předchozí článek: