Železné v soutěži Vesnice roku 2016

Železné v soutěži Vesnice roku 2016

Již dvacet let vyhlašuje každoročně Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a další významní spoluvyhlašovatelé soutěž Vesnice roku. Každá přihlášená vesnice může získat některé z prestižních ocenění, jako jsou například zlatá stuha za vítězství v kraji nebo následně v celostátní soutěži, modrá stuha za společenský život v obci, bílá stuha za činnost mládeže nebo některé z mimořádných ocenění.
Obec Železné se do této významné soutěže přihlásila již podruhé. Poprvé jsme podali přihlášku v roce 2011, kdy jsme získali mimořádné ocenění za příkladný společenský a kulturní život.
Po období investic a zvelebování, které trvalo zhruba pět let, nastal čas pokusit se znovu uspět a hlavně ukázat, že naše obec je stále živá, soustavně se vyvíjí a její zastupitelé i obyvatelé jsou aktivní a angažovaní ve všech oblastech života na vesnici.
Zhruba v lednu 2016 začal přípravný výbor pracovat na přihlášce do soutěže. Především bylo nutné udělat revizi všech investic a aktivit již proběhlých nebo stále probíhajících, což trvalo asi dva měsíce, a pak již bylo možné vyplnit samotnou přihlášku, včetně například obrazové dokumentace. Po úspěšném odeslání přihlášky už jsme netrpělivě očekávali termín návštěvy krajské komise, který byl stanoven na středu 8. června. Poslední hektické přípravy a vědomí, že na prezentaci naší obce máme jen dvě hodiny času, nás přiměly k maximálnímu výkonu a snaze o vyzvednutí všeho, co je na naší obci kvalitní a zajímavé.
V pátek 10. června se zastupitelé všech dvanácti přihlášených obcí z Jihomoravského kraje sešli k vyhlášení výsledků v obci Vrbice, která je vítězem a držitelem zlaté stuhy za JMK z roku 2014. Ve tři hodiny odpoledne jsme se konečně dočkali a 1. náměstek hejtmana JMK pan Stanislav Juránek vyhlásil dlouho očekávané výsledky. Obec Železné získala mimořádné ocenění za nejlepší knihovnu a informační služby v kraji. S tímto výborným hodnocením postupujeme do celostátního kola o nejlepší knihovnu. Tohoto mimořádného ocenění si velmi vážíme, udělalo nám obrovskou radost a zároveň nás zavazuje k tomu, abychom se pokusili uspět v této nejvyšší soutěži a abychom udrželi kvalitu služeb pro naše občany i v příštích letech.
Závěrem si dovoluji poděkovat všem členům přípravného výboru pod vedením koordinátorky Mgr. Kamily Marek Ševčíkové, dále i těm, kteří se jakýmkoliv způsobem na přípravě naší účasti v soutěži Vesnice roku 2016 podíleli, a všem občanům obce Železné, kteří se zasazují o to, aby bylo naplněno heslo „Železné je dobré místo pro život“.

Renata Vejrostová

Další článek:
Předchozí článek: