S Martinem Seberou o školství a sportu

S Martinem Seberou o školství a sportu

Nejspíš bude zajímat většinu rodičů školáků nebo i předškoláků, jaké investice plánujete letos na ZŠ 28. října v Tišnově.
V oblasti školství jsme učinili důležitý krok ke zvýšení aktuálních kapacit tišnovských základních škol, a to nejen pro děti školou povinné z Tišnova, ale i pro školáky z okolních obcí. Půdní vestavba na ZŠ nám. 28. října bude podpořena dotací Ministerstva financí ve výši 12,5 milionu korun. Celkový rozpočet akce je odhadován na 18,8 milionu, město by se proto na akci podílelo částkou asi 6,3 milionu. Podkrovní prostory pavilonu 8 budou po realizaci stavebního záměru plnit funkci učeben spolu s kabinetem, šatnami a hygienickými zařízeními. Celková kapacita školy se zvýší z aktuálních 850 na 1 030 žáků.
Prázdniny jsou také dobou, kterou mají školy vyhrazenou na rekonstrukce a opravy. Na obou základních školách nám. 28. října i Smíškova proběhne modernizace sociálních zařízení. Po zkušenostech z loňského roku doufáme, že vybrané firmy zvládnou dodržet harmonogram oprav přesně podle plánu a v očekávané kvalitě.

Vzhledem k tomu, že se školství stále vyvíjí, myslíte i na několik let dopředu?
V odborném poradním orgánu Rady města, ve školské komisi, jsem předložil vizi související s aktualizací koncepce vzdělávání v Tišnově. Tento dokument bude plnit funkci strategického dokumentu, který bude vedení města využívat při dalším rozhodování, jak postupovat v oblasti školství v příštích cca pěti letech. Aktuální dokument byl vytvořen již v roce 2007, tudíž si již zaslouží provést aktualizaci.

Letos jste, tak jako vloni, oceňovali sportovce, myslíte i na pedagogické pracovníky?
V připravovaném dokumentu koncepce vzdělávání v Tišnově bude část věnována tématu „Prestiž učitelského povolání“. Ve vedení města jsme se zamysleli, co pro tuto oblast město jako zřizovatel několika škol udělalo, resp. může udělat. Vycházíme z předpokladu, že v Tišnově jsou dobří učitelé, víme to o nich a vedení škol si jsou toho vědoma také. Oslovili jsme nejen městem zřízené MŠ Sluníčko, Horova a U Humpolky, ZŠ nám. 28. října a Smíškova, ale i krajské a ostatní zařízení, jakými jsou Gymnázium, ZŠ a SŠ, Dětský domov, Inspiro, Základní umělecká škola a ZŠ ZaHRAda, protože do všech výše uvedených organizací dochází tišnovské děti. Oslovené organizace nám poslaly nominace, ačkoliv si dokáži představit, že výběr nejlepších učitelů nemusí být snadný. Ocenění s názvem „Magister Optimus“ se udělovalo na závěr školního roku, v pondělí 20. června v obřadní síni radnice. Hodláme tímto způsobem založit tradici a drobným střípkem přispět do mozaiky zvýšení vážnosti a prestiže učitelského povolání jako takového.

Jak hodnotíte letošní přijímací řízení do mateřských škol?
Přijímací řízení do mateřských škol letos poprvé v Tišnově proběhlo s elektronickou podporou přihlášek. Chceme jít s dobou a přizpůsobit se novým trendům. Důvody, které nás k tomu vedly, byly následující: 1. žádosti je možné „vyzvedávat“ a vyplňovat, na rozdíl od minulosti, po dobu několika týdnů; 2. rodiče hlásící své dítě na více MŠ v Tišnově vyplnili žádost pouze jednou; 3. systém nabízí jasná kritéria vyjádřená číselným bodovým ohodnocením; 4. zřizovatel MŠ (město Tišnov) má v každé fázi přijímacího řízení aktuální informaci o počtech dětí hlásících se do jednotlivých MŠ; 5. elektronický systém zjednoduší vydávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte, příp. další správní úkony. Na tomto místě děkuji ředitelkám a vedení všech tří mateřských škol za bezproblémové a perfektní zvládnutí této novinky. Pro zajímavost na 97 volných míst přišlo 313 žádostí od 156 dětí (resp. rodičů). 44 rodičů podalo přihlášky na všechny tři školky, 51 rodičů na dvě školky a 61 rodičů odevzdalo žádost jen na jednu školku. Podle všeho přijmeme všechny přihlášené tišnovské tříleté děti. Dalším zajímavým a předpokládaným zjištěním bylo, že 99 % rodičů má přístup k internetu. V tuto chvíli vyhodnocujeme i názory a návrhy na vylepšení od rodičů. Pokud nějaké máte, určitě mi je napište. Už nyní ale musíme přemýšlet nad novelou školského zákona, která přinese nárok na umístění dítěte do školky, nejdříve od čtyř, následně od tří a od roku 2020 od dvou let věku. S přispěním dotačních programů i v Tišnově uvažujeme o vytvoření odpovídajícího zázemí ve stávajících školkách.

Máte nějaké zajímavé informace pro amatérské nebo i profesionální sportovce?
Tak v první řadě tišnovské koupaliště je v provozu již od 1. června a bude zajímavé sledovat, zda padne loňský rekord v počtu návštěvníků (41 tisíc osob). Určitě přijďte vyzkoušet novinky, které jsou pro Vás připraveny. Ať už na samotném koupališti, nebo na přilehlých sportovištích, včetně zázemí s občerstvením.
Stále čekáme na potvrzení změny územního plánu a nastartování dalšího rozvoje sportovního areálu Ostrovec, kde má na městských pozemcích vyrůst druhé tréninkové fotbalové hřiště, společně s výstavbou tribuny, kabin a sociálního zařízení a rozšíření tenisového areálu o dva nové kurty.
I přes neúspěch v dotačním programu na MŠMT dále uvažujeme o rekonstrukci víceúčelového sportoviště u ZŠ Smíškova. Po modernizaci zde chceme nabídnout víceúčelové hřiště s umělým trávníkem, které bude v létě sloužit pro malou kopanou, volejbal, basketbal a tenis a v zimě jako umělé kluziště s mobilními mantinely a skrytým systémem zemního chlazení, dále malé víceúčelové hřiště s umělým trávníkem pro volejbal a basketbal, atletickou rovinku pro sprint a doskočiště pro skok do dálky. V úvahách je realizace výstavby i bez dotační podpory.

Co byste popřál před nadcházejícími prázdninami čtenářům Tišnovských novin?
Vážení občané, přeji nám hezké prožití letních měsíců července a srpna. Dětem přeji bezvadné prázdniny, rodičům pohodovou dovolenou a sportovcům dostatek času na regeneraci po jarní části sezóny a množství sil na přípravu na podzimní část.

Roman Skřepek, vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů
Foto: Roman Skřepek

Další článek:
Předchozí článek: